Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolufinancovanie 2014/2

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE12 zo štátneho rozpočtu.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE12.
Cieľom výzvy je poskytnúť spolufinancovanie projektom schváleným z výzvy Európskej komisie pre projekty LIFE+ z roku 2012. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má záujem na úspešnom implementovaní projektov LIFE+, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia. Cieľom výzvy je aj transpozícia a implementácia predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.
Kód výzvy: LIFE+ 2012/2014
Dátum vyhlásenia výzvy: 05.03.2014
Dátum uzavretia výzvy: 08.04.2014