Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Spolufinancovanie 2014/1

04.03.2014

MŽP SR ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlásilo výzvu na spolufinancovanie projektov LIFE11 zo štátneho rozpočtu.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE+ vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie LIFE+ zo štátneho rozpočtu pre projekty LIFE11.
Cieľom výzvy je poskytnúť spolufinancovanie projektom schváleným z výzvy Európskej komisie pre projekty LIFE+ z roku 2011. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky má záujem na úspešnom implementovaní projektov LIFE+, ktoré zlepšujú kvalitu životného prostredia. Cieľom výzvy je aj transpozícia a implementácia predpisov EÚ v oblasti životného prostredia.
Kód výzvy: LIFE+ 2011/2014
Dátum vyhlásenia výzvy: 04.03.2014
Dátum uzavretia výzvy: 07.04.2014