MŽP SR

Výzva na spolufinancovanie 2009

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlasuje Výzvu na  predloženie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE+ zo štátneho rozpočtu.