Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva LIFE+ 2009

Európska komisia dňa 15.5.2009 zverejnila výzvu na podávanie projektov v programe LIFE+.
Uzávierka podávania projektov na MŽP SR je 15. septembra 2009.
Formuláre a ďalšie informácie nájdete na ľavej lište v záložke „Dokumenty k výzve 2009“.

Na oficiálnej stránke výzvy http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus/call/index.htm sa nachádza príručka pre LIFE+ 2009 aj v iných jazykoch (nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky a poľsky) avšak dané preklady majú iba informatívny charakter, pričom záväznou je verzia v anglickom jazyku.

Národné kontaktné miesto pre LIFE +
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Mgr. Silvia Halková- tel: 02/5956 2400

Konzultácie, podávanie žiadostí LIFE +
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Mgr. Zuzana Fáberová – tel: 02/5956 2432
Ing. Peter Jány - tel: 02/5956 2664Adresa pre podávanie projektov:
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Text: Výzva 2009 (pdf, 729 kB)