domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

Kalendár LIFE+ 2009

Pre výzvu v roku 2009 bol navrhnutý nový kalendár, v ktorom došlo k výraznému posunu celého procesu prípravy, podávania a hodnotenia projektových žiadostí. Navrhovaný kalendár je nasledovný:

Začiatok Koniec Trvanie v mesiacoch Aktivita
30/4/09 Zaslanie zoznamu národných priorít do EK
15/5/09 Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí v roku 2009
16/5/09 15/9/2009 4 mesiace Predloženie žiadostí Národným autoritám (MŽP SR)
16/9/09 22/10/09 1 mesiac Predloženie žiadostí EK
16/10/09 31/10/09 0.5 mesiaca Kódovanie projektových žiadostí
1/11/09 15/11/09 0.5 mesiaca Kontrola prípustnosti projektových žiadostí
16/11/09 15/2/10 3 mesiace Výber/bodovanie/panelové diskusie
16/2/10 1/5/10 2.5 mesiaca Revízia
15/5/10 Zasadnutie Výboru LIFE+
15/5/10 Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí v roku 2009
16/5/10 1/7/10 1.5 mesiaca Skúmanie na úrovni Európskeho Parlamentu
2/7/10 15/7/10 0.5 mesiaca Rozhodnutie EK o udelení grantu
16/7/10 31/7/10 0.5 mesiaca Odoslanie dohôd o grante žiadateľom
1/9/10 Prvý možný dátum na začatie projektov v rámci výzvy pre rok 2009
1/9/10 30/9/10 1 mesiac Zaslanie podpísanej dohody o grante EK
1/10/10 31/10/10 1 mesiac Odoslanie podpísaných dohôd o grante Európskou komisiou