Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Procedúra posúdenia projektových zámerov