Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár LIFE+ 2008

Zverejnenie výzvy na podávanie projektov 2008

15. júl 2008

Workšopy  pre potenciálnych žiadateľov organizované EK

júl – november 2008

Uzávierka podávania žiadostí na MŽP SR

21. november 2008

Uzávierka zaslania žiadostí Európskej komisii

5. január 2009

Hodnotenie projektov

Január – júl 2009

Podpis grantových zmlúv

31. december 2009

Najskorší začiatok projektu

1. január 2010