Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Focus - Grassland

Lúčne ekosystémy zastávajú dôležitú úlohu v rámci biodiverzity Európy. Ponúkajú ideálne podmienky pre rôznorodosť druhov a biotopov, sú zdrojom širokého využitia pre verejnosť a zároveň znižujú množstvo uhlíka. Zmeny v poľnohospodárstve a tlak na zmeny využitia pôdy spôsobili, že lúky zanikajú. Táto 56-stranová publikácia vydaná v roku 2008 dáva do popredia LIFE projekty ktoré boli zamerané na lúčne ekosystémy v rámci siete Natura 2000.