hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR spúšťa výzvu pre záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v oblasti ochrany ovzdušia. V prípade záujmu o získanie, prípadne overenie odbornej spôsobilosti je potrebné doručiť žiadosť na ministerstvo v termíne do 15. augusta 2023.

 

 Získať odbornú spôsobilosť, resp. overiť odbornú spôsobilosť v oblasti ochrany ovzdušia je možné na:

1. Odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia
2. Prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

Podľa zákona o ochrane ovzdušia sú prevádzkovatelia spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov povinní zabezpečiť, aby od. 1. októbra 2023 spaľovňu odpadov, resp. zariadenie na spoluspaľovanie odpadov prevádzkovala osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane ovzdušia. Viac informácií o postupe a termínoch je možné nájsť na webovej stránke ministerstva: https://www.minzp.sk/ovzdusie/ochrana-ovzdusia/aktualne-otazky-ochrany-ovzdusia/vyzva-zaujemcov-ziskanie-odbornej-sposobilosti/.