Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty k výzve 2013

Program LIFE+ je rozdelený na 3 tematické oblasti: príroda a biodiverzita, politika a riadenie v oblasti životného prostredia, informovanosť a komunikácia. V rámci vyhlásenej výzvy boli jednotlivé dokumenty súvisiace s každou tematickou oblasťou rozdelené do nasledovných súborov:

Všetky dokumenty sú v anglickom jazyku, pričom v rámci dokumentov sa nachádzajú:

Tak ako minulý rok, aj tento rok je žiadatelia vypracovávajú projektovú žiadosť prostredníctvom nástroja e-Proposal.