Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dokumenty k výzve 2012

Formulár len pre verejných žiadateľov:

Formulár len pre súkromných žiadateľov:

Ostatné dokumenty:

Oproti minulým rokom je projektová žiadosť vypracovaná prostredníctvom nástroja eProposal.