Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzva LIFE+ 2010

Výzva na predkladanie projektov LIFE +

Európska komisia dňa 4.5.2010 zverejnila výzvu na podávanie projektov v programe LIFE+.
Uzávierka podávania projektov na MŽP SR je 1. septembra 2010.
Formuláre a ďalšie informácie nájdete na ľavej lište v záložke „Dokumenty k výzve 2010“.

Na oficiálnej stránke výzvy http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2010/call/index.htm
sa nachádza príručka pre LIFE+ 2010 aj v iných jazykoch (nemecky, francúzsky, španielsky, taliansky a poľsky) avšak dané preklady majú iba informatívny charakter, pričom záväznou je verzia v anglickom jazyku.

Národné kontaktné miesto pre LIFE +
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Mgr. Silvia Halková- tel: 02/5956 2400

Konzultácie, podávanie žiadostí LIFE +
Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor programov
Mgr. Zuzana Fáberová – tel: 02/5956 2432
Ing. Peter Jány - tel: 02/5956 2664Adresa pre podávanie projektov:
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

 

Text: Výzva 2010 (pdf, 732 kB)