Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana ohrozených druhov vtákov v prirodzených biotopoch dunajských luhov