Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Geneticky modifikované organizmy

Oznam pre verejnosť

04.07.2016 Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti ...

Oznam pre verejnosť 10. 6. 2015

10.06.2015 Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava podala dňa 01. 06. 2015 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1, podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
Účel použitia: základný výskum.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]