Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Chemický ústav SAV

14.11.2019

 

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Chemický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, podal dňa 11. novembra 2019 žiadosť o zrušenie súhlasu na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Zmena sa týka zrušenia súhlasu pre uzavretý priestor zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 390068.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 16. decembra 2019 na adresu: