hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Biomedicínske centrum  SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, podalo dňa 18. júna 2021 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých  priestorov s úrovňou ochrany 2  podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Žiadosť spolu s prílohami sú uvedené v prílohe.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 22. júla 2021 na adresu: pripomienky_GMO@enviro.gov.sk.