hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podala dňa 04. augusta 2021 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov s úrovňou ochrany 2 podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Vybavenie priestorov s úrovňou ochrany 2 sa uplatňuje pri činnostiach predstavujúcich malé riziko pre ľudský organizmus a ostatné životné prostredie.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 06. septembra 2021 na adresu: .