hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Biomedicínske centrum SAV, Bratislava

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Biomedicínske centrum  SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava podalo dňa 23. novembra 2020 žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých  priestorov s úrovňou ochrany 1, 2 a 3  podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 25. decembra 2020 na adresu: .