Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Centrum experimentálnej medicíny SAV

26.04.2019

Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že Centrum experimentálnej medicíny SAV (organizačná zložka Ústav normálnej a patologickej fyziológie) Sienkiewiczova 1, 813 71 Bratislava, podalo dňa 25. apríla 2019 doplnenie k žiadosť o zmenu rozhodnutia o súhlase na prvé použitie uzavretého priestoru s úrovňou ochrany 1 v zmysle § 36 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov. Doplnenie sa týka zrušenia súhlasu pre uzavretý priestor (laboratórium) zaevidovaný na ministerstve životného prostredia pod číslom 4340810.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 27. mája 2019 na adresu: