hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň bez áut spája Slovensko a Maďarsko

ilustračný obrázok

Ochrana ovzdušia a životného prostredia nepozná hranice. Potvrdzuje to aj medzinárodné podujatie v slovenskom Štúrove a maďarskom Ostrihome, ktoré sa zameriava na problematiku nadmerného počtu osobných áut v mestách a ich negatívny vplyv na ovzdušie. Slovenskí a maďarskí manažéri kvality ochrany ovzdušia pripravili na 22. septembra vzdelávacie aktivity v mestách na obidvoch brehoch Dunaja. Podujatie je súčasťou aktivít v rámci Svetového dňa bez áut, ktorý je každoročným vyvrcholením kampane Európskeho týždňa mobility (ETM).

Na podujatí budú zastúpené dva projekty, ktoré sa venujú téme kvality ovzdušia: slovenský projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) a maďarský projekt LIFE IP HungAIRy. Obidva projekty pripravili vzdelávacie aktivity pre deti aj dospelých, ako sú krížovky, kvízy, experimenty a výstavu k téme doprava a mobilita. Súčasťou spolupráce Populair s mestom Štúrovo bude tiež propagácia zdieľaných bicyklov Mária Valéria Bike a vzájomná návšteva zástupcov oboch projektov na bicykli po moste na opačnej strane Dunaja. Navyše, lokálna cyklokoalícia v Ostrihome organizuje rôzne súťaže pre najmladších a ich rodičov, vrátane pretekov v behu, na kolobežkách a na bicykloch.

Hlavným cieľom ETM je podporiť zmenu správania obyvateľov, aby sa znížilo využívanie osobných automobilov v mestských oblastiach a zvýšilo sa povedomie o udržateľných formách dopravy. Medzi ne patrí napríklad cyklistická a hromadná doprava alebo aj pešia chôdza.

Odhaduje sa, že do roku 2030 bude vyše 60 % obyvateľstva žiť v mestách1, čo so sebou prinesie ďalší nápor na naše cesty. Zo všetkých druhov dopravy cestná doprava najvýznamnejšie prispieva k znečisťovaniu ovzdušia, pričom najväčší podiel vo vypúšťaní znečisťujúcich látok majú osobné automobily2. Produkujú emisie ako napr. CO2, oxidy dusíka a pri spaľovaní benzínu alebo nafty v motoroch vznikajú aj látky ako benzén či benzo(a)pyrén alebo prachové častice PM10 a PM2,5.

Dlhodobé vystavenie hluku a znečisteniu môže spôsobiť priame zdravotné problémy, ako sú poruchy spánku, stres, astma, vysoký krvný tlak a srdcové choroby. Preto je kľúčové vynaložiť úsilie na výrazné zníženie emisií mestskej mobility a spoluprácu všetkých zainteresovaných subjektov.

Práve Európsky týždeň mobility podnecuje samosprávy EÚ k prijatiu a podpore udržateľných opatrení v oblasti mobility. Zároveň dáva občanom príležitosť vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy bez osobných automobilov. Počas Dňa bez áut sa uzatvárajú vybrané ulice a námestia v celej Európe pre autá, čím sa kladie dôraz na udržateľnú mobilitu.

Každé mesto má svoje špecifiká a to sa odzrkadľuje aj na kvalite ovzdušia. Niekde je pozitívnych opatrení zavedených viac, a niekde menej. Keďže ovzdušie nepozná hranice, o to naliehavejšia je spoločná snaha na dosiahnutie pozitívneho výsledku. Európsky týždeň mobility je príležitosťou pre každého z nás premýšľať o svojom príspevku k udržateľnej budúcnosti mestskej mobility a hľadať spôsoby, ako znížiť naše environmentálne stopy.

Zdroj fotografie: pixabay.com