hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Devínska Kobyla bude oficiálne súčasťou zoznamu prírodných rezervácií v Bratislavskom kraji

ilustračný obrázok

Devínska Kobyla, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a európskej sústavy chránených území Natura 2000, bude od 1. januára 2024 oficiálne na zozname prírodných rezervácií. Ministerstvo životného prostredia docielilo konsenzus medzi ochranármi a verejnosťou, vďaka ktorému sa zväčší územie chránenej oblasti, no zároveň sa neobmedzí voľný pohyb ľudí.

Devínska Kobyla je chráneným územím už od roku 1964. Doterajšia výmera národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla predstavovala 101 hektárov. Na tomto území platil 4. stupeň ochrany prírody. Vláda schválením návrhu z dielne ministerstva životného prostredia mení národnú prírodnú rezerváciu na prírodnú rezerváciu a súčasne rozširuje jej výmeru na šesťnásobok. Od 1. januára 2024 tak toto chránené územie dosiahne rozlohu 651,56 hektárov a bude rozdelené na dve zóny.

Štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia Katarína Butkovská podotkla: „Ide o ochranu prírodného komplexu najjužnejšieho výbežku Malých Karpát s mimoriadnymi botanickými, zoologickými, geologickými a paleontologickými hodnotami. V prírodnej rezervácii sa nachádza množstvo rastlín s bohatým zastúpením chránených a ohrozených druhov, preto je potrebné vymedziť presné hranice rezervácie tak, aby sme zachovali biodiverzitu, ale neobmedzili zabehnuté aktivity.“

Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla a jej zonáciou sa zvýši stupeň ochrany v rámci lesných pozemkov. Zóna A s najvyšším 5. stupňom ochrany na lesných pozemkoch bude dosahovať výmeru približne 489 hektárov, čo predstavuje vyše 75 % výmery celej rezervácie. V zóne B, ktorá zahŕňa prevažne nelesné územia, bude platiť 4. stupeň ochrany. Zóna bude mať výmeru približne 162 hektárov, čo predstavuje necelých 25 % výmery územia.

Devínska Kobyla je od roku 2004 územím európskeho významu. Dôvodom zvýšenia stupňa jej ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu viacerých lesných biotopov európskeho a národného významu. Zonácia docieli utlmenie ťažby dreva v tomto cennom území, lesohospodárske činnosti v tomto území sú už niekoľko rokov vykonávané len v záujme odstraňovania nebezpečných stromov či inváznych nepôvodných druhov. Vyhlásením prírodnej rezervácie Devínska Kobyla však nedôjde k zmenám využívania pozemkov v 4. stupni ochrany, naopak v 5. stupni ochrany bude umožnené využitie územia aj vyznačených chodníkov, pričom Okresný úrad Bratislava určí podrobnosti prostredníctvom vyhradených miest ku dňu účinnosti nariadenia vlády a to v spolupráci s envirorezortom.

Zámer prírodnej rezervácie bol prerokovaný so zástupcami rezortov životného prostredia, pôdohospodárstva, taktiež s dotknutými samosprávami, Urbárom Devínska Nová Ves, pozemkovým spoločenstvom a poľovníkmi. Vďaka konštruktívnym návrhom sa ráta so zachovaním poľovníctva v rozsahu potrebnom na zabezpečenie regulácie premnoženej raticovej zveri, a to predovšetkým diviakov.

 

Zdroj: Mária Inštitorisová