hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Okresný úrad zaistil predbežnú ochranu vodárenského zdroja Šamorín

ilustračný obrázok

Okresný úrad Bratislava dnes vydal predbežné opatrenie, ktorým sa predchádza škodám na vodárenskom zdroji Šamorín. Vyhovel žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a urobil tak aj v súlade s metodickým usmernením Sekcie ochrany vôd Ministerstva životného prostredia SR. Prostredníctvom predbežného opatrenia sa zabráni aktivitám, ktoré by negatívnym spôsobom mohli ohroziť vodárenský zdroj, ktorý tak bude chránený do vydania nového rozhodnutia o ochrannom pásme.

„Ochrana zdrojov podzemnej vody musí byť postavená na pevných základoch a nemôže sa opierať právne vákuum, ktoré vzniklo pred viac ako dvomi rokmi. Ochrana toho najcennejšieho bohatstva krajiny stála na neprávoplatnom rozhodnutí okresného úradu a odkladaniu druhostupňového rozhodnutia,“ vyhlásila Katarína Butkovská, štátna tajomníčka ministerstva životného prostredia.

V apríli 2021 Okresný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o vodárenskom zdroji a rozšírení jeho ochranného pásma, proti ktorému sa však odvolalo celkovo 25 účastníkov konania, vrátane obce Hamuliakovo, Rímskokatolíckej cirkvi, občanov, neziskového združenia a podnikateľov. Účastníci upozorňovali napríklad na nezrealizovanie ústneho pojednávania, nezákonnosť rozhodnutia, neprerokovanie s ďalšími dotknutými okresnými úradmi a ďalšie pochybenia.

Ministerstvo životného prostredia ako odvolací orgán v júli 2023 prvostupňové rozhodnutie zrušilo a vrátilo vec na nové konanie. Zároveň, v rámci metodického usmernenia upozornilo okresný úrad na možnosť vydať predbežné opatrenie tak, aby ani na minimálne časové obdobie nemohli byť vykonané kroky, ktoré by vodný zdroj ohrozili.

 

Zdroj: iStockphoto.com