hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda zmenila sporné ustanovenia zákona o envirozáťažiach

ilustračný obrázok

Vládny kabinet dnes schválil novelu zákona o environmentálnych záťažiach. Právnu úpravu, ktorá pomôže naštartovať sanáciu environmentálnych záťaží, predložil na rokovanie vlády podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba.

Dôvodom novely zákona o environmentálnych záťažiach je predovšetkým vypustiť problematické ustanovenia, ktoré umožňujú neoprávnené vymáhanie finančných prostriedkov vynaložených na sanáciu nehnuteľností, na ktorých sa nachádza environmentálna záťaž.

Budajove vedenie presadilo právnu úpravu, ktorá nebrala ohľad a paušálne zaväzovala každého vlastníka sanovanej nehnuteľnosti k úhrade nákladov spätých so sanáciou alebo zriadenia záložného práva na nehnuteľnostiach až po dobu 30 rokov. A to bez ohľadu na skutočnosť, či jej existenciu spôsobil alebo nie, resp. či bol vôbec objektívne spôsobilý túto spôsobiť. Týkalo sa to napríklad reštituentov.

Nová právna úprava odstraňuje duplicitu pri financovaní tých sanácií, kde bolo za povinnú osobu určené príslušné ministerstvo. V týchto prípadoch štát na jednej strane nemôže využívať finančné prostriedky z fondov EÚ a zároveň vymáhať od vlastníka nehnuteľností finančné zdroje, kde sa envirozáťaž sanuje.

Novelizovaná právna úprava je predmetom ústavnej sťažnosti vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Právna úprava nadobudne účinnosť po schválení parlamentom v skrátenom legislatívnom konaní 1. januára 2024.