hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

November 2021

Dôsledné triedenie a recyklácia odpadu znížia tlak na skládkovanie

26.11.2021 Podporovať triedenie odpadu priamo pri zdroji, recyklovať odpady a výrazne znížiť skládkovanie odpadov je prioritou ministerstva životného prostredia. Slovensku pomôže éru skládkovania a poškodzovania životného prostredia ukončiť strategický dokument – Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 až 2025. V tejto súvislosti predstavil minister životného prostredia Ján Budaj kroky, ktoré posunú Slovensko k modernej a čistejšej krajine.

Poriadok pri prevádzke verených vodovodov a verejných kanalizácií

25.11.2021 Poslanci parlamentu schválili dôležitú legislatívu z dielne ministerstva životného prostredia, ktorá prináša zásadné zmeny pre vlastníkov verejných vodovodov a kanalizácií. Po 12-tich rokoch ide o prvú veľkú novelu zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, ktorá rieši komplexne problematiku vodárenskej infraštruktúry a ukladá nové práva a povinnosti pre vlastníkov a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií a tiež pre odberateľov pitnej vody a producentov odpadových vôd. Legislatívnu zmenu podporilo 92 poslancov parlamentu.

Minister Budaj presadil dôležité zmeny, ktoré podporia triedenie a recykláciu odpadu a zároveň obmedzia skládkovanie

24.11.2021 Slovensko má cieľ do roku 2025 dosiahnuť 60 %-né triedenie a recyklovať aspoň 55 % všetkého komunálneho odpadu, pričom do roku 2035 nesmie na skládkach skončiť viac ako 10 % komunálneho odpadu. Splniť tieto ciele pomôžu jasné pravidlá v odpadovom hospodárstve. Vládny kabinet v tejto súvislosti schválil strategický dokument – Program odpadového hospodárstva SR na roky 2021 až 2025 z dielne ministerstva životného prostredia, ktorý posunie Slovensko k modernej a čistejšej krajine.

Trojhraničie na sysľovských poliach je opäť dostupné po novovyznačenej turistickej trase

24.11.2021 Trojhraničie Slovenska, Rakúska a Maďarska v Chránenom vtáčom území Sysľovské polia je opäť prístupné pre návštevníkov po novovyznačenej turistickej trase. Ide o citlivé územie, kde našli útočište dva najviac ohrozené, plaché vtáčie druhy na Slovensku (drop a sokol kobcovitý), preto je dôležité, aby návštevníci vstupovali na územie iba po týchto turistických chodníkoch. Lokalita však bola doteraz návštevníkom neprístupná z dôvodu, že krátky úsek trasy, ktorý viedol ponad diaľnicu v Maďarsku bol v rámci protipandemických opatrení uzavretý.

Bezpečnosť a plynulosť vodnej dopravy zvyšujú nové gabčíkovské vráta v inovovanej a modernizovanej plavebnej komore

23.11.2021 Plavebné komory Vodného diela Gabčíkovo boli v nepretržitej prevádzke od roku 1992 s výnimkou bežnej údržby a odstraňovania havárií. Komory napustili a vypustili viac ako 100-tisíckrát. Od ich spustenia do prevádzky sa plavebnými komorami preplavilo vyše 400-tisíc lodí. Teraz vďaka európskemu projektu prešla modernizáciou pravá plavebná komora, ktorá opäť slúži medzinárodnej vodnej doprave. Vynovenú pravú plavebnú komoru oficiálne odovzdal do užívania minister životného prostredia Ján Budaj, spoločne so štátnou tajomníčkou rezortu dopravy a výstavby Katarínou Brunckovou a generálnym riaditeľom štátneho podniku Vodohospodárska výstavba Vladimírom Kollárom.

Minister Budaj: Slovensko má jedinečnú príležitosť splniť klimatické ciele

22.11.2021 Slovenská republika znížila do roku 2020 celkové emisie skleníkových plynov o 46 % v porovnaní s rokom 1990. Napriek tomu je emisná náročnosť priemyslu enormne vysoká. Slovensko je v tomto smere šiesta najhoršia krajina v rámci celej EÚ. O tom, akým spôsobom by sa mal priemysel vydať na dosiahnutie uhlíkovej neutrality, diskutoval dnes minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom, generálnou riaditeľkou sekcie plánu obnovy na Úrade vlády SR Líviou Vašákovou a tiež odborníkmi a zástupcami priemyslu na Stredoeurópskej energetickej konferencii v Bratislave.

Úspešná medzirezortná spolupráca prinesie občanom lepšie služby na okresných úradoch

22.11.2021 Okresné úrady majú nezastupiteľnú úlohu v ochrane životného prostredia, či už ide o ochranu prírody, odpadové hospodárstvo, posudzovanie vplyvov na životné prostredie alebo o ochranu pred povodňami. Keďže z hľadiska ochrany prostredia ide o mimoriadne významné právomoci, je nevyhnutná úzka spolupráca odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch s Ministerstvom životného prostredia (MŽP SR), ktoré ich metodicky a odborne usmerňuje. Ministerstvo dnes zorganizovalo stretnutie vedúcich odborov s vedením a vedúcimi zamestnancami envirorezortu.

Reakcia MŽP na zistenia NKÚ v súvislosti s nedostatočnou podporou ochrany životného prostredia z Envirofondu

19.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sa stotožňuje s vyjadreniami Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti s nedostatočným potenciálom využívania financií a netransparentným systémom hodnotenia žiadostí na Envirofonde. Ministerstvo životného prostredia upozorňuje, že ide o problémy predchádzajúcich vlád. Nové vedenie Environmentálneho fondu pripravilo výrazné zrýchlenie čerpania peňazí na projekty samospráv najviac postihnutých znečistením životného prostredia, obzvlášť pri dobudovaní vodovodnej a kanalizačnej siete. Základom toho je nastaviť transparentné pravidlá a dôsledne kontrolovať využívanie financií.

Ministerstvo životného prostredia SR odsudzuje klamstvá Zväzu spracovateľov dreva SR

18.11.2021 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) vníma iniciatívu skupiny lesníkov „Spoločne pre lesy“, ktorá navrhuje, aby sa na ŠOP SR nepresunula iba časť lesov v národných parkoch, ale celý štátny podnik Lesy SR. MŽP SR sa k tejto iniciatíve vyjadrí až po komplexnom zvážení dôsledkov tohto návrhu. V tejto chvíli ale musíme odsúdiť nátlakový a neférový útok Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) na iniciatívu lesníkov „Spoločne pre lesy“. Súčasne s tým envirorezort odmieta lži, ktoré navŕšili predstavitelia ZSD SR (podpísaný PhDr. Peter Zemaník) v súvislosti s MŽP SR.

Satelitné snímky potvrdzujú úbytok lesov na Slovensku

18.11.2021 Za posledné 4 roky narástol priemerný ročný úbytok lesa takmer o štvrtinu. Vyplýva to z analýzy satelitných snímok Inštitútu environmentálnej politiky (IEP), ktorý porovnával stratu lesa v rokoch 2017 až 2020 s rokmi 2001 až 2016. Vysoké odlesnenie zaznamenal medzi rokmi 2017 až 2020 Národný park Veľká Fatra a Národný park Malá Fatra, kde sa priemerná ročná strata lesa zvýšila 3 resp. 4-násobne.

Na výročie Nežnej revolúcie minister ocenil enviroaktivistov

17.11.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj po druhý raz odovzdal Ceny ministra životného prostredia za prínos v ochrane životného prostredia v občianskom sektore. Pätica laureátov si z rúk ministra prevzala ocenenie priamo na pôde Ministerstva životného prostredia SR v Deň boja za slobodu a demokraciu, teda na 32. výročie Nežnej revolúcie.

Nová prírodná rezervácia pri Bratislave bude prístupná verejnosti

16.11.2021 Druhová pestrosť Devínskej Kobyly je ovplyvnená unikátnym prepojením karpatského oblúka a panónskeho bioregiónu. Svoj domov tu majú desiatky druhov chránených rastlín a živočíchov, vrátane vzácnych orchideí či motýľov. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) pripravuje vyhlásenie prírodnej rezervácie Devínska Kobyla, ktorá zabezpečí tomuto najjužnejšiemu výbežku Malých Karpát náležitú ochranu a zároveň nastaví jasné pravidlá pre turistov, lesníkov či poľovníkov. MŽP v tejto súvislosti zverejnilo predbežnú informáciu k vyhláseniu prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Minister Ján Budaj prijal úspešných mladých reportérov

12.11.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj prijal žiakov, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko v programe Mladí reportéri pre životné prostredie. Počas neformálneho stretnutia sa mladí žurnalisti zaujímali o také závažné a citlivé otázky, ktoré by v ideálnom svete nemali znepokojovať najmladších. Minimalizácia odpadu, život vtákov na sídlisku, miznutie ohrozených druhov hmyzu a starých pôvodných odrôd stromov čivplyv pandémie na životné prostredie. To sú témy, ktoré priniesli zvedavým a aktívnym mladým reportérom v medzinárodnej súťaži „International YRE Competition 2021“ dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto.

Klimatická konferencia v Glasgowe je takmer na konci. Minister Budaj rokoval s poprednými lídrami OSN a EÚ

12.11.2021 Zníženie emisií metánu, ktorý je nebezpečnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý, najmenej o 30 % do roku 2030, zastavenie odlesňovania planéty, ale aj potvrdenie európskej pozície ako svetovej jednotky v boji s klimatickou krízou. To sú najdôležitejšie závery klimatickej konferencie, ktorá sa končí v škótskom Glasgowe. Otvorené zostali otázky klimatického financovania, adaptácie alebo nahlasovania emisií skleníkových plynov vypustených do ovzdušia. Minister životného prostredia Ján Budaj sa na klimatickom samite zúčastnil dôležitých vyjednávaní. V tejto súvislosti absolvoval minister sériu bilaterálnych rokovaní s poprednými predstaviteľmi OSN a EÚ. Témou rokovaní bola klimatická kríza, zastavenie odlesňovania, znižovanie emisií skleníkových plynov a tiež prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo.

MŽP pomáha obciam pri triedení komunálnych odpadov

12.11.2021 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pokračuje v boji proti skládkovaniu a v tejto súvislosti poskytne 10 mil. eur na podporu triedeného zberu komunálneho odpadu z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Ministri Budaj a Vlčan vyzývajú k zodpovednejšej ochrane pôdy

11.11.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan adresovali výzvu popredným predstaviteľom Európskej únie. Dôvodom je zabrániť degradácii a úbytku pôdy a tiež nastaviť jasné pravidlá ochrany pôdy na celoeurópskej úrovni. Vďaka úsiliu slovenských ministrov sú pod výzvou podpísaní aj ďalší 12-ti európski ministri zodpovední za ochranu životného prostredia, lesov a pôdy.V čase klimatickej krízy zohráva pôda dôležitú úlohu – zadržiava vodu v prírodnom prostredí a je najväčšou suchozemskou zásobárňou uhlíka.

Spravodlivosť pri odstraňovaní envirozáťaží

09.11.2021 Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili legislatívnu zmenu, ktorá pomôže zbaviť Slovensko starých toxických skládok a pomôže ochrane životného prostredia a zdravia miliónov slovenských občanov. Novela zlepší spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Za poslaneckú novelu zákona o environmentálnych záťažiach hlasovalo 95 poslancov parlamentu.

V Glasgowe pokračujú rokovania s cieľom zmierniť klimatickú krízu

05.11.2021 Klimatická konferencia v škótskom Glasgowe (COP 26) pokračuje expertnými vyjednávaniami. Po tom, ako svetové veľmoci, ale aj krajiny EÚ, vrátane Slovenska, podporili zastavenie odlesňovania, zúčastnené delegácie hľadajú efektívny spôsob, ako budú jednotlivé krajiny nahlasovať emisie skleníkových plynov, vypustených do ovzdušia.

Ľudia zo zemplínskeho trojuholníka smrti sa dočkali. Štát začal s likvidáciou PCB sudov

05.11.2021 Zdravie a životy desaťtisíce ohrozených ľudí žijúcich v blízkosti jednej z najväčších environmentálnych záťaží na Slovensku spojili ministerstvá životného prostredia a vnútra. Po 30-tich rokoch ignorovania štátnych inštitúcií a odkladov sa začalo s vyberaním toxických PCB látok z tzv. Ošipárne v areáli Chemka Strážske a s ich ukladaním do špeciálnych kontajnerov. Minister životného prostredia Ján Budaj si spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom prezrel začaté práce.

Pralesy Slovenska dostanú najvyššiu ochranu

03.11.2021 Najcennejšie prírodné lesy Slovenska sa vyvíjali stovky až tisícky rokov do dnešných čias. Vďaka aktivite občianskych iniciatív a dohode štátnych inštitúcií zostanú zachované aj pre ďalšie generácie. Vládny kabinet schválil nariadenie, ktorým sa vyhlási 76 prírodných rezervácií pod zjednocujúcim názvom Pralesy Slovenska. Najvyšší, piaty stupeň ochrany dostane takmer 6,5 tisíc hektárov pralesov. Nariadenie predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý týmto krokom vyhovel požiadavke signatárov petície „Dajme pralesom 5-ku“. Nariadenie nadobudne účinnosť 1. decembra 2021.

Bez plastov na verejných podujatiach i v štátnej správe

03.11.2021 Prevádzky verejného a rýchleho stravovania a verejné podujatia už nebudú ponúkať občerstvenie v jednorazových plastových výrobkoch. Od začiatku roku 2023 ich nebude používať ani štátna správa. Vyplýva to z novej legislatívy, ktorú pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky. Dnes ju schválili poslanci parlamentu.

Investície z Plánu obnovy a reforma národných parkov umožnia rozvoj regiónu Polonín

02.11.2021 Povinnosťou zodpovednej vlády je ponúknuť regiónu alternatívu. Reforma národných parkov podporená investíciami aj z Plánu obnovy a odolnosti, môže zásadne prispieť k riešeniu regionálnych problémov v okrese Snina, ktorými sú prevažne klesajúca zamestnanosť, vyľudňovanie či nedostatok vody na území Polonín. Okrem adaptácie na zmenu klímy, budú reformované národné parky schopné výrazne prispieť k rozvoju vidieka a využitiu regionálneho kultúrneho a prírodného bohatstva. Dnes o projektoch, ktoré budú financované z Plánu obnovy a odolnosti v Národnom parku Poloniny, diskutoval predseda vlády SR Eduard Heger, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Michal Kiča a generálna riaditeľka Sekcie Plánu obnovy na Úrade vlády Lívia Vašáková.