hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

August 2021

Vláda schválila súbor opatrení, ktoré zvýšia pripravenosť Slovenska na dôsledky zmeny klímy

31.08.2021 Vládny kabinet dnes schválil dokument - Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (NAP), dlho očakávanú zbierku špecifických adaptačných opatrení a úloh, ktoré majú zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

V lokalite UNESCO Staré bukové lesy na území Národného parku Poloniny pribudne ďalšia prírodná rezervácia

31.08.2021 Schválením nariadenia, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Veľký Bukovec, vláda dnes zabezpečila dostatočnú právnu ochranu lokality, ktorá je súčasťou svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Nariadenie predložil na rokovanie vlády šéf envirorezortu Ján Budaj. Účinnosť nadobudne 15. septembra 2021.

Nezisková organizácia Zvierací ombudsman spája sily s MŽP SR

26.08.2021 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa dlhodobo angažuje v oblasti ochrany zvierat. Po vzniku Zelenej linky sa nezisková organizácia Zvierací ombudsman rozhodla ukončiť linku bezplatného právneho poradenstva. V spolupráci s MŽP sa vytvorilo jedno verejne známe telefónne číslo – Zelenú linku.

Vláda schválila dva návrhy ministerstva životného prostredia

25.08.2021 Vo vládnom kabinete dnes prešli dva návrhy noviel zákonov, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu životného prostredia predovšetkým znižovaním tvorby plastového odpadu. Ide o novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Poslanci parlamentu o nich budú rozhodovať na septembrovej schôdzi.

Ministerstvo životného prostrediapredpokladá, že stanovisko ZMOS je nedorozumením

24.08.2021 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) neuvažuje o stiahnutí novely zákona o ochrane prírody z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR), k čomu ho dnes vyzvalo stanovisko Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). MŽP upozorňuje, že toto stanovisko vychádza z mylných predpokladov. ZMOS v ňom napríklad tvrdí, že zákon vyvolá prevod pozemkov vo všetkých chránených územiach a ich ochranných pásmach na Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Takýto prevod ale MŽP nenavrhuje a neobsahuje ho ani návrh skupiny poslancov, o ktorom má v druhom čítaní rokovať NR SR.

V Enviromeste sa predstaví 16 slovenských miest, najviac v histórii súťaže

23.08.2021 Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrcholný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže. O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súperiť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina.

OD OKUPÁCIE SLOVENSKA UPLYNULO 53 ROKOV

21.08.2021 Dnešným dňom si po prvýkrát pripomíname 21. august 1968 ako pamätný deň Slovenskej republiky. O presadenie myšlienky vzniku pamätného dňa novelou zákona o štátnych sviatkoch usiloval minister Ján Budaj dlhé roky: „21. august bol v Dubčekovom živote zásadným zlomom a som rád, že sa na Slovensku tento deň stal konečne pamätným,“ uviedol Budaj. Dnešným pamätným dňom si pripomíname násilný vpád okupačných vojsk Varšavskej zmluvy na územie Česko-Slovenska, ktorý mal na svedomí desiatky obetí.

Partizánske triedi kuchynský bioodpad

20.08.2021 Triediť komunálny odpad má zmysel. Vedia o tom aj v Partizánskom, ktoré si uvedomilo, že ak zásadne nezvýši mieru triedenia komunálnych odpadov, v nasledujúcich rokoch ho čaká výrazné navýšenie výdavkov za skládkovanie odpadov. Mesto Partizánske spustilo na jar pilotný projekt zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na sídlisku Šípok, v rámci ktorého sa tento druh odpadu zbieral od dverí k dverám. Za prvý mesiac vyzbierali 9 ton kuchynského bioodpadu. Radnica tento systém zberu zavádza v ďalších mestských častiach. O skúsenostiach so zberom kuchynského odpadu dnes diskutoval štátny tajomník ministerstva životného prostredia Juraj Smatana s primátorom mesta Partizánske Jozefom Božikom.

Minister Budaj predstavil reformu vo využívaní európskych peňazí v rezorte životného prostredia

20.08.2021 Ministerstvo životného prostredia (MŽP) zabezpečí, aby starostlivosť o chránené územia v maximálnej miere vykonávali miestni obyvatelia a mali z nej adekvátny príjem. Informoval o tom dnes minister životného prostredia Ján Budaj.

Vyjadrenie ministra životného prostredia Jána Budaja k akcii na Sysľovských poliach

14.08.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj si vyžiadal podrobnú informáciu od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) o okolnostiach akcie pána farára Prachára (Rusovce), ktorá sa mala udiať v chránenom vtáčom území Sysľovské polia (10.8.2021) a ktorej dôsledkom bola rozporná medializácia, vzbudzujúca dojem, akoby príčina nekonania akcie tkvela v Štátnej ochrane prírody SR (ŠOP SR).

Furmanstvo patrí do národných parkov

13.08.2021 Slovenský raj je príkladom národného parku, kde sa aktívne využívajú tradičné formy hospodárenia v lesoch. Práca furmanov s koňmi v lesoch patrí medzi zamestnania, ktoré živili mnohé rodiny po stáročia. S náročnou prácou furmanov sa oboznámil štátny tajomník ministerstva životného prostredia (MŽP) Michal Kiča spoločne s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom.

MŽP podporuje ambiciózne klimatické ciele

13.08.2021 Zverejnená správa o klíme podčiarkuje dôležitosť prijímania nevyhnutných opatrení, ktoré zmiernia dôsledky klimatickej zmeny. Správa, pod ktorou sú podpísaní renomovaní svetoví klimatológovia alebo fyzici podčiarkuje nevyhnutnosť zvyšovať tlak na globálne ekonomiky a štáty, aby prijali ambicióznejšie klimatické ciele. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa stotožňuje s publikovanými vedeckými poznatkami o nespochybniteľnom vplyve človeka na globálne otepľovanie.

V Banskej Štiavnici úspešne zaviedli triedenie kuchynského odpadu

12.08.2021 Mesto Banská Štiavnica si uvedomilo, že ak zásadne nezvýši množstvo vytriedeného komunálneho odpadu, v nasledujúcich rokoch ho čaká výrazné navýšenie výdavkov za ukladanie odpadu. Kým v roku 2018 miera vytriedeného odpadu v meste dosiahla 23,67%, v roku 2020 sa zvýšila na 46,5%. O dobre nastavenom odpadovom hospodárstve a o skúsenostiach so zberom kuchynského odpadu dnes minister životného prostredia Ján Budaj diskutoval s primátorkou mesta.

Oživenie rieky Hron pod drobnohľadom envirorezortu

11.08.2021 Hron je druhá najdlhšia rieka, ktorá pramení aj ústí na území Slovenska. Kedysi bola najlepšou slovenskou riekou na splavovanie. Umelé prehradenia, ale aj bioplynové stanice v blízkosti vodného toku však zmenili ekosystém rieky a vytvorili riziká pre životné prostredie. Počas ekologických katastrof dochádza k environmentálnym škodám. Poslednou bol toxický únik z bioplynovej stanice, ktorého dôsledkom došlo k najväčšiemu úhynu rýb na Slovensku. O pripravovaných opatreniach, ktoré majú zabrániť ďalšej devastácii a vrátiť rieke život, informoval minister životného prostredia Ján Budaj spoločne s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Vladimírom Zajačikom, zástupcami zo Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Slovenského rybárskeho zväzu a Združenia Slatinka.

Navrhovaná reforma národných parkov prešla celým Slovenskom

06.08.2021 V najstaršom slovenskom národnom parku vo Vysokých Tatrách sa dnes skončila trojtýždňová šnúra odborných debát. Minister životného prostredia Ján Budaj, štátni tajomníci Juraj Smatana a Michal Kiča, štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Milan Kyseľa riaditeľ odboru správy lesného majetku a spracovania dreva MPRV Jozef Dóczy, ako aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR) sa stretli za jedným stolom so štátnymi aj dobrovoľnými ochranármi, štátnymi lesníkmi aj s neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, podnikateľmi v turistickom ruchu a neziskovými organizáciami.

Novela zákona o ochrane prírody prišla z Polonín do Tatier

06.08.2021 Odborné debaty o budúcnosti národných parkov v regiónoch sa presunuli z Polonín do Vysokých Tatier. S občanmi, neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov, starostami, lesníkmi a ochrancami sa v budove Obecného domu Stakčín stretol minister životného prostredia Ján Budaj, štátni tajomníci Juraj Smatana a Michal Kiča, Jozef Dóczy z ministerstva pôdohospodárstva a šiesti poslanci Národnej rady Slovenskej republiky (NRSR), ktorí sú predkladateľmi reforme zákona o ochrane prírody. Občania v Stakčíne mali možnosť debatovať s niekoľkými predstaviteľmi vlády a parlamentu za jedným stolom.

Humenné ide príkladom pri triedení bioodpadu

05.08.2021 Mesto Humenné je jedným zo znamenitých príkladov, ktorý dokazuje, že triedenie kuchynského odpadu funguje a znižuje mieru skládkovania. O praxi dnes diskutoval v Humennom minister životného prostredia Ján Budaj s primátorom mesta Humenné Milošom Meričkom a s poslancami Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Mária Šofranko, Tomáš Šudík, Milan Potocký, Vladimír Zajačik a Andrej Stančík.

Predstavitelia envirorezortu a poslanci NR SR dnes diskutovali na Muránskej planine

04.08.2021 Predstavitelia enviro- a agrorezortov spolu s poslancami NR SR dnes v obci Muráň predstúpili pred zástupcov samospráv, Lesov SR a súkromných vlastníkov lesov ako aj pracovníkov Správy Národného parku Muránska Planina, aby spoločne prediskutovali budúcnosť regiónu a objasnili všetky dopady plánovanej transformácie národných parkov. Cieľom odborného fóra je tiež hľadať možnosti udržateľného rozvoja Muránskej planiny.

MŽP ocenené prestížnym titulom v oblasti manažérstva kvality

03.08.2021 Minister životného prostredia Ján Budaj dnes prevzal medzinárodne uznávaný titul Efektívny používateľ modelu CAF z rúk predsedníčky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Kataríny Surmíkovej Tatranskej, ktorý je národným organizátorom Externej spätnej väzby modelu CAF a má právo udeliť alebo neudeliť spomínaný titul. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) je v súčasnosti jediným slovenským ministerstvom, ktoré má platný medzinárodne uznávaný titul v oblasti manažérstva kvality.

Obnovenie využívania termálnej vody v Podhájskej je už v rukách majiteľov kúpaliska

03.08.2021 Expertná komisia pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd ministerstva životného prostredia (MŽP) uložila prevádzkovateľovi termálneho kúpaliska v obci Podhájska podmienky na zosúladenie prevádzky kúpaliska so zákonom. Požiadavky vyplývajú zo zistení, pochádzajúcich z prebiehajúceho vyšetrovania polície a zo zistení Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Záleží už len na tom, kedy majitelia kúpaliska zosúladia svoje podnikanie so zákonom. MŽP zároveň vedie dialóg s rezortom zdravotníctva kvôli chýbajúcej vyhláške o využívaní geotermálnych vôd v kúpaliskách z hľadiska prítomnosti rádioaktivity.

V Slovenskom raji vítajú transformáciu národných parkov

03.08.2021 Na území národného parku Slovenský raj pokračujú diskusné fóra, zamerané na reformu národných parkov. V budove Správy NP Slovenský raj v Spišskej Novej Vsi sa opätovne stretli odborníci ministerstiev životného prostredia (MŽP SR) a pôdohospodárstva (MPRV SR), ktorí za prítomnosti poslancov NRSR chcú dosiahnuť vzájomnú a férovou komunikáciou medzi pracovníkmi národného parku Slovenský raj, zástupcami jednotlivých samospráv a neštátnymi vlastníkmi lesných pozemkov.