hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Spravodlivosť pri odstraňovaní envirozáťaží

ilustračný obrázok

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili legislatívnu zmenu, ktorá pomôže zbaviť Slovensko starých toxických skládok a pomôže ochrane životného prostredia a zdravia miliónov slovenských občanov. Novela zlepší spravodlivosť pri odstraňovaní environmentálnych záťaží. Za poslaneckú novelu zákona o environmentálnych záťažiach hlasovalo 95 poslancov parlamentu.

Podľa ministerstva životného prostredia (MŽP) súhlasili predošlé vlády s tým, že vlastník areálu s environmentálnou záťažou prenášal ťarchu nákladov za odstránenie environmentálnej záťaže na štát, čiže, v konečnom dôsledku na občanov Slovenskej republiky. „Nová legislatíva napraví túto nespravodlivosť, kedy celé náklady zostávajú na občanoch. Štát prevezme zodpovednosť iba v tom prípade, keď už neexistuje právny nástupca a verejná investícia sa zaistí očistením pozemkov,“ zdôraznil minister Budaj.

Nová legislatíva prináša systémové zmeny, lebo vytvára mechanizmus, ktorý zabezpečí návratnosť verejných zdrojov vynaložených na sanáciu environmentálnych záťaží na pozemkoch súkromných vlastníkov. Zákon zúži výnimky pre pôvodcov envirozáťaží. Príslušné ministerstvo zodpovedné za odstránenie envirozáťaže bude mať ako záložný veriteľ oprávnenie pri prvom prevode sanovanej nehnuteľnosti požadovať finančnú náhradu.

Štát bude mať tiež možnosť zabezpečiť si pohľadávku vyplývajúcu z finančnej náhrady aj vydaním rozhodnutia o zriadení záložného práva. Predmetom zálohu môže byť aj iná vec ako sanovaná nehnuteľnosť. „Tento postup sa uplatní iba v prípadoch väčších pohľadávok, vyplývajúcich z povinnosti finančnej náhrady,“ uzavrel minister Budaj.

V rámci rokovania parlamentu bol uplatnený pozmeňujúci návrh poslancov, ktorý podrobnejšie upravuje vzťahy medzi štátom a vlastníkom sanovanej environmentálnej záťaže. Štát, zastúpený príslušným ministerstvom, bude povinný požadovať od vlastníka nehnuteľnosti, na ktorej bola vykonaná sanácia z verejných prostriedkov, úhradu týchto nákladov. Vlastník nehnuteľnosti bude zároveň povinný uhradiť takto vynaložené financie z verejných zdrojov. Vychádzať sa pritom bude zo skutočne vynaložených financií na odstránenie environmentálnej záťaže, teda nie zo znaleckého posudku, ako bolo uvedené v pôvodnom návrhu poslaneckej novely zákona.