hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Štartuje 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023

ilustračný obrázok

„Buďte inšpiráciou pre slovenské mestské samosprávy a prispejte tak k tvorbe lepšieho mestského životného prostredia na Slovensku.“ S touto ambíciou otvára Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia 4. ročník národného ocenenia ENVIROMESTO 2023. Môžu ho získať tie samosprávy, ktoré odzrkadľujú pozitívny, hodnotný a inovatívny prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Prihlášky je možné poslať elektronicky od 4. mája do 5. júna na adresu .

Cieľom národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 je zviditeľniť a oceniť tie mestá, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich rozvojových dokumentoch, podporujú a realizujú činnosti zamerané na životné prostredie a zapájajú obyvateľov do rozvoja svojho mesta. „Cieľom vyhlásenia už štvrtého ročníka ocenenia ENVIROMESTO je upozorniť na pozitívne príklady slovenských miest, ktoré chcú pomocou zelených opatrení zlepšiť svoje prostredie v každom aspekte života. Chcem vyzvať všetky slovenské mestá, aby sa zapojili a ukázali, že boj s klimatickou krízou je šancou zlepšiť kvalitu života,“ zdôraznil Ján Budaj, minister životného prostredia SR.

Do aktuálneho ročníka národného ocenenia sa môžu mestá prihlasovať do 5. júna elektronicky, prostredníctvom vyplnenej a podpísanej prihlášky. Jej súčasťou musia byť aj prílohy, ktoré dokumentujú zrealizované aktivity z troch hodnotených oblastí: A. Zelené a obehové hospodárstvo; B. Ochrana prírody a krajiny; C. Zdravé mesto. Laureátom ocenenia ENVIROMESTO 2023 môžu byť len tie samosprávy, ktoré sa zapoja do všetkých troch kategórií: „Hodnotiť sa budú aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré samospráva zrealizovala za posledné dva roky do času uzávierky prihlášok. K samotnému vyplneniu prihlášky môžu primátorky a primátori kontaktovať odborných zamestnancov SAŽP, ktorí im budú nápomocní “ povedal Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia.

Problematika životného prostredia rezonuje v spoločnosti nielen v odborných kruhoch, ale aj na úrovni samospráv. Mnohé mestá dlhodobo vyvíjajú v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia značné úsilie a na základe vlastných skúseností môžu ostatným priblížiť výhody využívania inovatívnych technológií či prírode blízkych riešení, a tým vytvárať zdravé mestá. Jedným z takých je nepochybne aj Trenčín, ktorý hodnotiaca komisia v uplynulom ročníku jednoznačne zvolila za laureáta a získal titul ENVIROMESTO 2021. „Ocenenia, ktoré sme získali v rámci ENVIROMESTA sú pre nás odmenou za snahu, ktorú sa snažíme venovať zlepšovaniu životného prostredia, či už je to v starostlivosti o zeleň, odpady alebo vytváranie lepších možností pre mobilitu našich občanov. Ocenenia predstavujú motiváciu a odporúčame všetkým mestám, ktoré pre svoje životné prostredie urobili niečo výnimočné a prínosné, aby sa prihlásili a zabojovali o titul ENVIROMESTO 2023, nakoľko aj takéto vyznamenania vytvárajú pozitívnu vizitku o meste,“ uzavrel Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín.

O laureátovi národného ocenenia ENVIROMESTO 2023 rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov odborných organizácií. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na jeseň tohto roka.

Súčasťou udeľovania titulu ENVIROMESTO 2023 sú odborné organizácie: Združenie miest a obcí Slovenska, Slovenský hydrometeorologický ústav, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Asociácia pre zelené strechy a zelenú infraštruktúru, Mesto Trenčín, Úrad verejného zdravotníctva SR. Informácie o národnom ocenení ENVIROMESTO 2023, štatút, prihláška a dôležité termíny sú zverejnené na webovej stránke http://www.sazp.sk/enviromesto/.