hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Nie je nám jedno aký vzduch dýchame

ilustračný obrázok

O témach lepšej ochrany ovzdušia, správneho vykurovania a udržateľnej mobility bude informovať projektový tím Ministerstva životného prostredia SR LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (Populair) počas festivalu nEKOnečne udržateľný Kaufland Detský festival, ktorý sa uskutoční v nedeľu 4. júna 2023 v Záhorskej Bystrici. Manažéri kvality ovzdušia si zároveň pripravili množstvo aktivít a prednášok pre deti a dospelých zameraných na životné prostredie.

Populair bude mať na podujatí svoj stánok s rôznymi aktivitami pripravenými pre deti a dospelých, ako napríklad skladanie čarovnej vrtuľky, kvízy o ovzduší, zábavné leporelo na vypĺňanie, experimenty a ďalšie.

Mnohí z nás berú ovzdušie a dýchanie ako úplnú samozrejmosť, ale málokto z nás sa zamýšľa nad tým, čo vlastne dýcha. Kvalita ovzdušia je však kľúčovým faktorom pre zdravie a blaho ľudí. Napriek tomu, že žijeme v dobe pokroku a technologického rozvoja, znečistenie ovzdušia zostáva vážnym globálnym problémom a zásadnou výzvou pre ochranu verejného zdravia, a to najmä zraniteľných skupín, kam patria aj deti. Šírenie osvety o kvalite ovzdušia je preto dôležitým krokom k ochrane životného prostredia a nášho zdravia.

Jedným z hlavných dôvodov, prečo je podstatné šíriť osvetu o kvalite ovzdušia, je zvýšenie informovanosti o tejto environmentálnej problematike, ktorá sa dotýka každého bez rozdielu. Každý deň vdychujeme tisíce litrov vzduchu, avšak nie vždy sme dostatočne informovaní o škodlivých účinkoch znečisteného ovzdušia na naše zdravie a životné prostredie. Šírenie relevantných informácií o zdravotných rizikách, príčinách znečistenia a spôsoboch prevencie nám môže pomôcť uvedomiť si vážnosť problému a prijať kroky na jeho riešenie. Časť týchto dôležitých informácií sú dostupné napríklad na webovej stránke Dnes dýcham alebo v rovnomennej mobilnej aplikácii.

Znečistené ovzdušie má nepriaznivý vplyv na zdravie ľudí. Môže totiž spôsobovať ochorenia dolných a horných dýchacích ciest, astmu, alergie, kardiovaskulárne ochorenia a dokonca zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Osvetou o kvalite ovzdušia môžeme motivovať ľudí, aby chránili svoje zdravie a zdravie svojich rodín tým, že sa vyhýbajú znečisteným oblastiam, uplatňujú udržateľné spôsoby dopravy a podporujú čistejšie energetické alternatívy.

Netreba zabúdať ani na ochranu životného prostredia. Znečistenie ovzdušia má nielen negatívny vplyv na ľudské zdravie, ale aj na životné prostredie ako celok. Prispieva k úbytku biodiverzity, poškodzovaniu ekosystémov, znečisteniu vôd a pôdy a negatívnym zmenám v klíme.

Na Slovensku je hlavným znečisťovateľom ovzdušia prachovými časticami a rakovinotvorným benzo(a)pyrénom lokálne vykurovanie domácností. Za hlavný zdroj znečisťovania ovzdušia oxidmi dusíka možno považovať dopravu. Na základe týchto zistení vieme, že aj ako jednotlivci môžeme mať významný dopad na zlepšenie situácie na Slovensku, pokiaľ upravíme niektoré návyky, ako napríklad budeme namiesto odpadu páliť kvalitné palivo, pravidelne sa starať o vykurovacie zariadenie a zvážime, či máme možnosť využívať udržateľnejšiu formu dopravy ako osobné auto.

Projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, ktorý vznikol na ministerstve životného prostredia, kladie veľký dôraz na šírenie osvety a vytvorenie celoslovenskej siete odborníkov na kvalitu ovzdušia. Okrem iného sa projektoví pracovníci zúčastňujú rôznych televíznych a rádiových diskusií, organizujú workshopy a študijné cesty, píšu články, tvoria informačné materiály pre verejnosť a pod.

Zdroj fotografie: pixabay.com