hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Medzi prioritami vlády dominujú zmena klímy, envirozáťaže a modernizácia

ilustračný obrázok

Adaptácia na zmenu klímy, ochrana zdravia a ochrana prírodného dedičstva. To sú nosné témy programového vyhlásenia vlády v oblasti životného prostredia. Spoločné riešenie podľa ministra predstavujú zelené investície. Práve tie okrem environmentálnych cieľov predstavujú aj impulz pre modernizáciu, inovácie, zvyšovanie konkurencieschopnosti Slovenska i kvality každodenného života ľudí v regiónoch.

„Dlhodobo udržateľný ekonomický rast a zdravé životné prostredie sú východiskom všetkých zmien orientovaných na budúcnosť. Chceme sa aktívne podieľať na zelenej transformácii a využijeme všetky dostupné príležitosti pre dosahovanie týchto cieľov. Pretože ochrana životného prostredia predstavuje ochranu zdravia ľudí a  investície do zelenej ekonomiky sú investíciami do prosperujúceho Slovenska,“ zdôraznil Milan Chrenko, minister životného prostredia SR.

Podľa jeho slov hlavnú pozornosť chce vláda venovať adaptácii na zmenu klímy. Plánuje nadviazať na doterajšie kroky pri príprave klimatického zákona, pri efektívnom využívaní výnosov z obchodovania s emisnými kvótami na klimatické účely.

Špeciálnu pozornosť chce vláda venovať ochrane zdrojov pitnej vody a eliminácii negatívnych vplyvov environmentálnych záťaží na ľudí i životné prostredie. Preto podnikne kroky k zrýchleniu odstraňovania tohto neželaného dedičstva z minulosti. Rovnakú pozornosť plánuje venovať pokračovaniu reformy ochrany prírody.

„Dôraz budeme klásť na zonáciu národných parkov. Práve vo vzácnych lokalitách, ktoré prešli zonáciou, panujú jasné pravidlá pre všetkých, nedochádza k neustálym kontraproduktívnym sporom, sú určené jasné a predvídateľné podmienky, na ktorých možno stavať rozvoj obcí, zodpovedné podnikanie a bezproblémové užívanie ekosystémových služieb,“ pokračuje Milan Chrenko.

Treťou pálčivou oblasťou, na ktorú sa chce vláda sústrediť je obehové hospodárstvo. Práve oblasť nakladania s odpadmi potrebuje stabilitu a predvídateľnosť pri nakladaní s odpadmi umožní efektívne prepojenie domácností, štátneho a súkromného sektora.
„Osobne som rád, že vláda pripomenula aj význam efektívnej účasti verejnosti pri rozhodovaní v otázkach súvisiacich so životným prostredím, zvyšovania informovanosti verejnosti a vytvárania podmienok pre posilnenie environmentálnej výchovy,“ uzavrel Milan Chrenko.

Ilustračná fotografia: Freepik