hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Experti OECD zhodnotia environmentálnu výkonnosť Slovenska

ilustračný obrázok

 

V dňoch 13. až 16. júna 2023 sa uskutočnila hodnotiaca misia environmentálnej výkonnosti Slovenskej republiky. Od vstupu SR do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v roku 2000 ide v poradí o tretie takéto hodnotenie. Cieľom misie je posúdiť výsledky Slovenska v porovnaní s jeho národnými a medzinárodnými environmentálnymi cieľmi od predchádzajúceho hodnotenia v roku 2011. Tentoraz bolo hodnotenie zamerané na pokrok Slovenska k trvalo udržateľnému rozvoju a zachovaniu biodiverzity v kontexte zmeny klímy.

Hodnotiaci tím OECD uskutočnil sériu stretnutí so zástupcami ministerstiev a ďalších štátnych inštitúcií, ale tiež s mimovládnymi organizáciami či občianskymi združeniami. Na základe poskytnutých relevantných projektov, informácií a dokumentov získal tím ucelený obraz o dosiahnutom pokroku. Tieto poznatky expertný tím neskôr vyhodnotí a vypracuje záverečnú správu s hodnoteniami a odporúčaniami, ktoré by mali napomôcť zvyšovať environmentálnu výkonnosť Slovenska. Záverečný dokument bude schválený na podujatí OECD za účasti slovenskej delegácie koncom januára 2024.

Hodnotiaci tím je zložený zo 6-tich odborníkov na rôzne oblasti životného prostredia, či už klimatickú zmenu, ochranu biodiverzity alebo udržateľný rozvoj. Členmi hodnotiaceho tímu sú: Ladislav Miko – poradca ministra životného prostredia Českej republiky, Hanno Zingel – poradca oddelenia pre prírodné prostredie Ministerstva životného prostredia Estónska, Nathalie Girouard – vedúca oddelenia environmentálnej výkonnosti a informácií z Riaditeľstva pre životné prostredie OECD, Frédérique Zegel a Edward Perry – politickí analytici OECD a Marek Engeľ – výskumný pracovník OECD.