hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort predstavil kroky na minimalizovanie rizika stretu človeka a medveďa na Slovensku

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia pracuje na súbore opatrní v oblasti akcieschopnosti, prevencie a spolupráce v oblasti medveďa hnedého. Posilní podmienky pre adresnú reguláciu medveďa, preto vytvára ďalší zásahový tím, iniciuje spoluprácu s ministerstvom vnútra ohľadom kooperácie polície a ochranárov pri problematických medveďoch. Štátna ochrana prírody vyvíja aplikáciu na ohlasovanie jedincov medveďa a chce vytvoriť platformu na spoluprácu všetkých dotknutých subjektov. Od štátnych inštitúcií, cez farmárov, ochranárov, lesníkov a poľovníkov. V neposlednom rade chce rezort iniciovať rýchlu finančnú podporu z eurofondov na preventívne opatrenia.

Minister životného prostredia Milan Chrenko dnes na výbore NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie predstavil posilnenie akcieschopnosti, prevencie a spolupráce v oblasti problematiky medveďa hnedého. Chce v najbližšom období realizovať súbor rýchlych opatrení ako minimalizovať riziko stretu v obciach s výskytom medveďa či blízkom okolí.

V súbore opatrení sú zahrnuté preventívne a aktívne kroky. Nosným pilierom je naštartovanie spolupráce všetkých dotknutých subjektov. „Považujem za nevyhnutné zopakovať, že medvede nepatria do intravilánov obcí. Ak sa konkrétny jedinec opakovane vracia, je potrebné pristúpiť k adresnej regulácii. Teda pri jedincovi, ktorý stratil plachosť pred človekom, siahnuť po krajnom riešení,“ vyhlásil minister Chrenko.

Opatrenia vychádzajú z prvých výsledkov analýzy početnosti medveďa hnedého, medzinárodných skúseností a vedeckých štúdií zo Slovenska a zahraničia. Prvou tematickou oblasťou je posilnenie akcieschopnosti pri incidentoch s medveďom hnedým prostredníctvom operatívnych riešení priamo v teréne. Podľa rezortu je nevyhnutné zvýšiť personálne kapacity, ktoré v krátkom reakčnom čase budú môcť zasiahnuť voči konkrétnym problémovým medveďom. Aktuálne sa preto vytvára nový, v poradí štvrtý, tím v severnej časti Slovenska pod záštitou Tatranského národného parku.

„Vidíme veľký priestor v spolupráci s Policajným zborom SR. Policajti sú dobre vycvičení, majú vybavenie aj na plašenie. Iniciovali sme rokovania s ministerstvom vnútra s cieľom pripraviť pilotný projekt v Tatranskom národnom parku. Ak sa koncept ukáže ako fungujúci, obratom rozšírime spoluprácu aj do ďalších regiónov,“ podotkol minister životného prostredia. V prípade potreby by každý zásahový tím operatívne posilnili zaškolení policajti, ktorí môžu byť na mieste incidentu často skôr.

Štátna ochrana prírody vyvíja mobilnú aplikáciu Medvede a ľudia, prostredníctvom ktorej bude môcť verejnosť nahlásiť prítomnosť medveďa zásahovému tímu a naopak, napríklad turista získať informáciu, či v jeho najbližšom okolí nebol hlásený výskyt medveďa.

Druhou oblasťou je spolupráca. Rezort obnoví pracovnú platformu pre medveďa hnedého. Chce oživiť a zintenzívniť spoluprácu všetkých aktérov, ktorí vedia svojimi krokmi minimalizovať riziko stretu. Od ministerstva životného prostredia, rezortov pôdohospodárstva a vnútra, cez zástupcov farmárov, včelárov, chovateľov, samospráv, poľovníkov, lesníkov, ochranárov a ďalších.

„Len spoločne vieme nastaviť funkčné systémy preventívnych opatrení od stanovenia kritérií pre ohradníky, cez prehodnotenie výberu plodín pestovaných v regiónoch s výskytom medveďa, až po nastavenie efektívnych a predvídateľných finančných mechanizmov podpory prevencie,“ povedal Milan Chrenko.

Pre ministra je podstatné aj zjednodušenie kompenzácie pre farmárov a chovateľov. Pričom opatrenie by sa netýkalo len medveďov. Rovnaké problémy majú poľnohospodári s raticovou zverou. Podľa šéfa envirorezortu by mal fungovať jeden jednoduchý mechanizmus preukázania škody a následná rýchla kompenzácia.

Treťou a najdôležitejšiu oblasťou riešení zostáva prevencia stretu. Ministerstvo životného prostredia plánuje posilniť výskum a monitoring. Zároveň však navrhnúť a podporiť opatrenia šité na mieru regiónom s výskytom medveďa.

„Ak v blízkosti obce niekto vyhodí uhynuté zviera, jedlo, umiestni vnadidlo alebo nezaistí kontajner, láka medveďa do ľudskej blízkosti. Tým zvyšuje riziko stretu a zbavuje medveďa plachosti voči ľudskej prítomnosti. Chcel by som apelovať na samosprávy, lokálne autority, na každého. Je spoločná úloha nás všetkých, aby sa na túto neželanú prax poukázali, vinníkovi vysvetlili dopady jeho konania. Prípadne vyvodili aj zodpovednosť,“ pripomenul Chrenko.

Rezort zároveň iniciuje kroky, ktoré umožnia čo najskoršie vyhlásenie výzvy na financovanie preventívnych opatrení z Programu Slovensko.

Ministerstvo životného prostredia sa nebráni rokovaniam na európskej úrovni o zmene legislatívy EÚ. No tento postup považuje za časovo náročný a preto preferuje prijímanie okamžitých opatrení v rámci platnej legislatívy.

Zdroj fotografie: Pixabay.com