hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort zverejnil vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, dňa 1. decembra 2023 zverejnilo vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie.

Vyzvanie je zamerané na refundáciu vyplatených kompenzácií zvýšených nákladov na plyn a elektrinu s cieľom pomôcť zraniteľným domácnostiam pokryť náklady na spotrebu energie.

Jediným oprávneným žiadateľom vyzvania je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré zabezpečuje kompenzáciu nákladov pre dodávateľov elektriny a plynu zo štátneho rozpočtu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na vyzvanie je 404 000 000,00 EUR.

Úplné znenie vyzvania na predloženie národného projektu je dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.

Zdroj fotografie: iStock.com