hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

V Enviromeste sa predstaví 16 slovenských miest, najviac v histórii súťaže

ilustračný obrázok

Tretí ročník národnej súťaže Enviromesto sa stretol s priaznivou odozvou, čoho výsledkom je vrcholný počet prihlásených miest v histórii celej súťaže. O víťazstvo a čiastkové ocenenia bude celkovo súperiť 16 slovenských miest: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Nitra, Pezinok, Piešťany, Poprad, Púchov, Skalica, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zlaté Moravce, Zvolen, Žilina.

Prihlásené mestá zabojujú o štyri ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach:
• Prechod na zelené hospodárstvo (12)
• Ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra (15)
• Ochrana ovzdušia (14)
• Adaptácia a zmierňovanie dopadov zmeny klímy (14)

Ambíciu stať sa víťazom súťaže a teda laureátom ocenenia Enviromesto 2021 má zapojením sa do všetkých súťažných oblastí jedenásť z nich (zoznam nižšie). Vyhlasovateľom národnej súťaže Enviromesto je Ministerstvo životného prostredia. „Rekordný počet prihlásených uchádzačov len podčiarkuje, že slovenské mestá si uvedomujú dôležitosť zabezpečiť pre svojich obyvateľov lepší a zdravší život. Zároveň chcú kvalitné mestské prostredie, ktoré v konečnom dôsledku pomôže lepšie odolávať dôsledkom klimatickej krízy,“ zdôraznil minister životného prostredia Ján Budaj, ktorý nad súťažou prevzal záštitu.

Registrácia do súťaže prebiehala od 1. júna do 31. júla. Projektom a aktivitám, s ktorými sa mestá do súťaže prihlásili, dominujú cyklotrasy, kompostovanie či budovanie dažďových záhrad. Aktuálne sa pripravuje hodnotenie zapojených miest. O ocenených a víťazovi rozhodne odborná hodnotiaca komisia zložená z odborníkov envirorezortu a zo zástupcov partnerských organizácií. Samotné hodnotenie má dve etapy. „Začiatkom septembra bude I. kolo hodnotenia, kedy sa na základe doručených prihlášok určia ocenenia v jednotlivých súťažných oblastiach. Koncom mesiaca sa potom v II. kole hodnotenia predstavia cez prezentácie aj samotné mestá, a na základe toho komisia určí víťaza. Zároveň bude môcť udeliť aj mimoriadne ocenenie za pozoruhodné výsledky,“ približuje Michal Maco, generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, ktorá je hlavným organizátorom súťaže. Počas posledného ročníka súťaže Enviromesto v roku 2019 sa mimoriadne ocenenie ušlo desiatke slovenských miest za vzorné aktivity v rôznych oblastiach životného prostredia, napríklad za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom či za ochranu vtáctva v mestskom prostredí.

Titul Enviromesto 2021 je prestížne ocenenie, ktoré odzrkadľuje pozitívny, hodnotný a invenčný prístup k starostlivosti o mestské životné prostredie. Vyhlásenie výsledkov súťaže a slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu októbra počas konferencie Životné prostredie miest a environmentálna regionalizácia SR. Pre súťažiacich sú pripravené vecné a finančné ocenenia.

Kandidáti na titul Enviromesto 2021: Banská Štiavnica, Brezno, Kežmarok, Liptovský Mikuláš, Nitra, Pezinok, Poprad, Púchov, Trenčianske Teplice, Trenčín, Zvolen.

Partnermi súťaže sú:
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska, Technická univerzita vo Zvolene, Žilinská univerzita v Žiline, Karpatský rozvojový inštitút, o. z. Košice.