hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Vláda schválila dva návrhy ministerstva životného prostredia

ilustračný obrázok

Vo vládnom kabinete dnes prešli dva návrhy noviel zákonov, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu životného prostredia predovšetkým znižovaním tvorby plastového odpadu. Ide o novelu zákona o odpadoch a novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Poslanci parlamentu o nich budú rozhodovať na septembrovej schôdzi.

K povinnosti spoplatniť jednorazové plastové výrobky novela zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje dolaďuje precíznejšiu spoluprácu medzi ministerstvom životného prostredia (MŽP) a správcom systému. Zabezpečí dôslednejšiu kontrolu príjmov správcu zo zálohovania, ktorých využitie je viazané súhlasom MŽP. Prioritou je plniť účel zálohového systému, aby sa nevyplatené zálohy nepoužili na úhradu sankcií za prípadné neplnenie cieľov návratnosti a neznižovali sa účinok sankcií, aby sa výrobcovia nezbavovali svojej zodpovednosti za financovanie systému.

Organizátori verejných podujatí budú musieť poskytovať vhodné alternatívy. Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja opatrenia majú motivovať spotrebiteľov k využívaniu výrobkov, ktoré sú opakovane použiteľné. „Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne. Dvojnásobne to platí pri plastoch, ktoré sú obrovskou záťažou pre prírodu. Ak sme už takýto odpad vytvorili, dôležité je pripomínať si skutočnú hodnotu odpadov a ich opakovanú využiteľnosť,“ zdôraznil minister Budaj.

Novela zákona o odpadoch transponuje smernicu Európskej únie o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Zavádza zároveň prehľadnejšie označovanie výrobkov a informovanie spotrebiteľa o najvhodnejších spôsoboch nakladania s výrobkom, keď sa stane odpadom. Na výrobkoch pribudnú informácie o prítomnosti plastov a ich negatívnych vplyvoch na životné prostredie. Výrobca má povinnosť informovať a motivovať konečného spotrebiteľa o opätovne použiteľných dostupných alternatívach výrobku. Zodpovednosť výrobcov sa rozšíri aj na tabakové výrobky, ich výrobcovia sa budú podieľať na nákladoch, spojených s vyčistením prostredia znečisteného odpadom z tabakových výrobkov (tabakových filtrov), ktoré neskončili v smetnej nádobe. Novela zákona tiež ustanovuje povinnosť zabezpečiť určitý podiel recyklovaných plastov v nápojových fľašiach pri ich výrobe.