Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Fondy - Archív - INTERREG III B CADSES - Výzvy na predkladanie projektov


Začiatok stránky:

Výzvy na predkladanie projektov

Ministerstvo životného prostredia SR uzatvorilo dňa 31. augusta 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zo štátneho rozpočtu pre žiadateľov/projektových partnerov zo SR zapojených do projektov schválených v rámci 4. nadnárodnej výzvy na predkladanie projektov v rámci Programu Iniciatívy Spoločenstva INTERREG III B CADSES. 

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.