hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzvy EK 2022

2022 Call fro proposal

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný kontaktný bod pre program LIFE 2021-2027 informuje o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027, ktorá bola zverejnená Európskou komisiou dňa 17.5.2022.

Výzva je vyhlásená samostatne pre jednotlivé oblasti podpory a typy projektov.
Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, operačných grantov, strategických integrovaných projektov, strategických projektov na ochranu prírody, projektov technickej pomoci na prípravu strategických projektov a prípravných projektov na podporu ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP).

Alokácia výzvy:

Príroda a biodiverzita: 242 mil. €
Obehové hospodárstvo a kvalita života: 158 mil. €
Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy: 99 mil. €
Prechod na čistú energiu: 98 mil. €

Termíny uzávierky výzvy :

Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE. Európska komisia pripravila informačné online podujatie v dňoch 18.-20.5.2022. Prezentácie a videozáznamy z podujatia sú dostupné tu: EU LIFE22 Info Days.