hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom výzvy je poskytnúť spolufinancovanie oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v SR v rámci programového obdobia 2021 – 2027, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. Výzva je určená na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE21 a LIFE22 v rámci podprogramu Príroda a biodiverzita, Obehové hospodárstvo a kvalita života, Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy.

Kód výzvy: LIFE/2023/SR
Dátum vyhlásenia: 10.8.2023
Charakter výzvy a dátum uzávierky:

 


Bližšie informácie o výzvach:

Národný orgán pre program LIFE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

email: life@enviro.gov.sk