hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzvy EK 2021

Výzvy LIFE vyhlásené dňa 16.12.2021:
alokácia uzávierka

Malý grantový fond na biodiverzitu

Grantová schéma pre biodiverzitu v najvzdialenejších regiónoch a v zámorských krajinách alebo územiach 32 000 000 € 26.4.2022 17:00 SEČ

Projekty zamerané na špecifické legislatívne a politické priority Únie (PLP)

Podpora siete národných kontaktných miest LIFE 800 0000 € 10.3.2022 17:00 SEČ
Prípravné projekty - Príroda 3 000 000 € 10.3.2022 17:00 SEČ
Prípravné projekty - Životné prostredie 1 000 000 € 10.3.2022 17:00 SEČ

Projekty technickej pomoci

Budovanie kapacít 9 000 000 € 16.6.2022 17:00 SEČ

 

LIFE 2021 CALL FOR PROPOSAL
Prvá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu pre životné prostredie a ochranu klímy LIFE 2021-2027 bola zverejnená 13.7.2021. Výzva sa týka tzv. štandardných akčných projektov, strategických integrovaných projektov, strategických prírodných projektov, projektov technickej pomoci a operačných grantov pre mimovládne organizácie. Výzva je rozdelená na jednotlivé typy projektov a oblasti podpory. Bližšie informácie sú dostupné na webstránke programu LIFE.
Dokumenty k výzve: Funding tender opportunities
Európska komisia pripravila Q&A Session online podujatie v dňoch 8.-9.9.2021. Bližšie informácie a nahrávky z podujatia nájdete tu: LIFE call for proposals 2021 - Q&A Session

Alokácia výzvy pre jednotlivé oblasti podpory a termíny uzávierky výzvy pre štandardné akčné projekty
alokácia uzávierka

Ochrana prírody a biodiverzity

Príroda a biodiverzita 132 470 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Riadenie v oblasti Príroda 3 000 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ

Obehové hospodárstvo a kvalita života

Obehové hospodárstvo - Odpad, Vzduch, Voda, Pôda, Hluk, Chemikálie, Bauhaus 95 420 656 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Riadenie v oblasti Životné prostredie 5 000 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ

Zmiernenie zmeny klímy a adaptácia na zmenu klímy

Zmiernenie zmeny klímy 30 500 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Adaptácia na zmenu klímy 30 500 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ
Riadenie a informovanie v oblasti Ochrana klímy 8 000 000 € 30.11.2021 17:00 SEČ

Prechod na čistú energiu

Prechod na čistú energiu - 18 tém 94 500 000 € 12.1.2022 17:00 SEČ
Alokácia a termíny uzávierky pre ostatné typy projektov
alokácia uzávierka

strategické projekty

Strategické projekty v oblasti ochrany prírody (SNAPs) 70 000 000 € 19.10.2021 17:00 SEČ
Strategické integrované projekty (SIPs) v oblasti Životné prostredie 52 800 000 € 19.10.2021 17:00 SEČ
Strategické integrované projekty (SIPs) v oblasti Ochrana klímy 35 000 000 € 19.10.2021 17:00 SEČ

projekty technickej pomoci

Projekty technickej pomoci na prípravu SNAPs 170 053 € 22.09.2021 17:00 SEČ
Projekty technickej pomoci na prípravu SIPs v oblasti Životné prostredie 287 829 € 22.09.2021 17:00 SEČ
Projekty technickej pomoci na prípravu SIPs v oblasti Ochrana klímy 350 000 € 22.09.2021 17:00 SEČ

operačné granty

Operačné granty pre mimovládne organizácie - Rámcové partnerstvá 37 110 000 € 28.09.2021 17:00 SEČ