hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzvy EK v rámci programu LIFE

Všetky výzvy na predkladanie projektových návrhov (žiadostí o grant) v rámci programu LIFE sú zverejnené na EÚ portáli Funding & tender opportunities.

Oprávnení žiadatelia:
- právnické osoby (verejný alebo súkromný sektor) so sídlom v jednej z oprávnených krajín, t.j.:
- krajín EÚ (vrátane zámorský krajín a území) alebo
- krajín mimo EÚ – vymenované krajiny EHP a krajiny pridružené k programu LIFE alebo krajiny, ktoré sú v prebiehajúcom procese uzavretia Asociačnej dohody, ktorá nadobudne účinnosť pred uzavretím grantovej zmluvy. Zoznam účastníckych krajín.
Koordinátor projektu musí byť organizáciou zriadenou v oprávnenej krajine.
Fyzické osoby nie sú oprávnené.
Žiadosť o grant môže byť predložená jedným žiadateľom samostatne alebo v spolupráci s ďalšími subjektmi. Rola partnerskej inštitúcie v projekte by mala odzrkadľovať úroveň zapojenia danej organizácie v projekte. Hlavní účastníci by sa mali zapojiť ako príjemcovia alebo pridružené subjekty (affiliated entities), ostatné subjekty môžu byť zapojené ako pridružení partneri (associated partners), subdodávatelia alebo tretie strany poskytujúce nepeňažné vklady.

Bližšie podmienky zapojenia inštitúcií sú uvedené v každej výzve (Consortium roles).

Informácie o výzvach, typoch projektov, hodnotení predložených žiadostí o grant sú dostupné na webstránke programu LIFE.