hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

September

Návrh nového zákona plánuje smerovať Slovensko k čistejšiemu ovzdušiu

30.09.2022 Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia, aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Tieto tri hlavné línie sleduje návrh nového zákona o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR (MŽP). Nový legislatívny rámec na dnešnom rokovaní schválila vláda. Čistota ovzdušia má výrazný vplyv na ľudské zdravie aj stav prírodných ekosystémov. MŽP chce preto nasmerovať krajinu k zvyšovaniu kvality aj vyššej miere ochrany ovzdušia. Slovensko v súčasnosti čelí žalobe zo strany Európskej komisie za nedostatočnú ochranu ovzdušia a prekračovanie limitnej hodnoty znečistenia v čase úradovania predchádzajúcich vlád.

Vláda SR schválila novelu zákona o obchodovaní s emisnými kvótami

30.09.2022 Vládny kabinet dnes schválil návrh novely zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Nová právna úprava prispôsobuje Európsky systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (EU ETS) pre štvrté obchodovateľné obdobie 2021 – 2030. Prináša tiež technicko-administratívne zmeny, ktoré vychádzajú z európskej legislatívy a ďalšie vylepšenia, ktoré vyplývajú z doterajšej praxe.

MŽP bude súčasťou populárneho festivalu o vede a výskume

30.09.2022 Odborníci envirorezortu v rámci projektu LIFE IP na Zlepšenie kvality ovzdušia spoločne s expertami zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) budú dnes 30. septembra 2022 reprezentovať Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) na podujatí s názvom Európska noc výskumníkov. Tohtoročný 16. ročník festivalu sa bude konať v bratislavskej Starej tržnici a na Námestí Nežnej revolúcie pred tržnicou na tému „Dôverujme vede“. Program je pripravený aj v Banskej Bystrici a Poprade.

Verejná správa ide príkladom

28.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa od začiatku energetickej krízy, spôsobenej agresiou Ruska voči Ukrajine, aktívne zúčastňuje odbornej diskusie k riešeniu tejto nevídanej hrozby. Štát musí ísť príkladom. Preto minister životného prostredia Ján Budaj dnes predložil na rokovaní vlády SR návrhy opatrení nazníženie spotreby energií vo verejných budovách.

Čisté Slovensko – cez víkend upracme všetky národné parky

22.09.2022 V posledný septembrový víkend sa spojilo všetkých deväť národných parkov v rámci iniciatívy Ministerstva životného prostredia SR - Čisté Slovensko, aby sa na záver turistickej sezóny vyčistila príroda od voľne pohodeného odpadu. Upratovanie prírody sa bude konať od piatku 23. septembra až do nedele 25. septembra. Zapojiť sa môžu všetci.

Historicky prvá obnova prirodzeného tvaru rieky na Slovensku

22.09.2022 Rieka Rudava sa zapíše do histórie Slovenska ako prvý vodný tok, ktorému bol po predošlej technickej úprave prinavrátený pôvodný tvar koryta. Revitalizáciu úseku dlhého 2,2 kilometra na Záhorí vykonalo Bratislavské regionálne a ochranárske združenie (BROZ). Polovica dĺžky toku Rudavy bola v minulosti zregulovaná do podoby umelého napriameného kanála. Po viac než piatich rokoch úsilia však dnes rieka opäť nadobúda svoju pôvodnú tvár charakteristickú oblúkovými zatáčkami – meandrami. Na príprave a realizácií projektu sa podieľali rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia (MŽP SR) a to najmä Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) a Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (SVP). MŽP vyčlenilo z Plánu obnovy a odolnosti financie na revitalizáciu takmer 100 kilometrov riek do roku 2026. Investíciu bude realizovať SVP.

Minister Budaj na prestížnom svetovom veľtrhu venovanom odpadom

16.09.2022 V anglickom Birminghame sa 14. a 15. septembra 2022 koná najväčšie podujatie v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, venované odpadom, recyklácii a udržateľnosti RWM & Letsrecycle Live 2022. Súčasťou veľtrhu sú panelové diskusie a debaty za účasti vyše 200 svetových odborníkov na odpadové hospodárstvo, ktorí predstavujú najnovšie technológie na recykláciu a spracovanie odpadov. Na podujatí vystúpil s príhovorom aj minister životného prostredia SR Ján Budaj.

Medvede na Podpoľaní sú pod drobnohľadom zásahového tímu

13.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) presadzuje koncepčné riešenia problematiky medveďov. Spočívajú vo zvýšenej kontrole území s výskytom medveďa hnedého, vrátane Podpoľania, navýšení finančnej podpory obciam na vybudovanie, alebo dobudovanie kontajnerových stojísk a preventívnych opatrení proti vzniku škôd, spôsobených medveďom hnedým. Ku koncepčným riešeniam patrí aj rozšírenie činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR. MŽP však odmieta tvrdenia, že riešením je regulačný lov, a rovnako tak aj štvavú kampaň rôznych extrémistických skupín pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami.

Dunaj potrebuje našu pomoc. Envirorezort sa zapojí do medzinárodného čistenia rieky

09.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) sa spoločne s dobrovoľníkmi, Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR), Slovenským hydrometeorologickým ústavom (SHMÚ) a Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) zapojí už túto sobotu do medzinárodnej aktivity Danube CleanUp, ktorej cieľom je vyčistiť brehy Dunaja.

Can Tech Save the World: Zelené technológie sú k dispozícii, len ich treba správne použiť

08.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) spoločne so švajčiarskym veľvyslanectvom dnes na pôde rezortu zorganizovalo výstavu s názvom Can tech save the world?, ktorá má predstaviť záujemcom švajčiarske riešenia a vizionárske projekty na ochranu životného prostredia. Sprievodným podujatím výstavy je diskusia o obehovom hospodárstve.

Samosprávy zo Žitného ostrova sa zapojili do tvorby Akčného pánu

08.09.2022 Príprava Akčného plánu ochrany vôd v Chránenej vodohospodárskej oblasti (CHVO) Žitný ostrov je plnom prúde. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR), sekcia vôd vypracovala vstupnú správu spolu s analýzou problémov, ktorá je základom pre návrh konkrétnych opatrení na dlhodobú a efektívnu ochranu kvality podzemnej vody CHVO Žitný ostrov. Dokumenty boli prezentované na konferencii predstaviteľom dotknutých samospráv, okresných úradov, úradov verejného zdravotníctva, vodárenských spoločností, poľnohospodárskych a priemyselných prevádzok, pôsobiacich na území Žitný ostrov. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia rezortov pôdohospodárstva, zdravotníctva a regionálneho rozvoja, ako aj rezortných organizácií MŽP SR.

V Nižnej Slanej pokračuje čistenie banských vôd

08.09.2022 V sideritovej bani Nižná Slaná pokračuje odčerpávanie neznečistených banských vôd z tzv. úpadnice – šikmej banskej chodby. Technické opatrenie prispelo k zastaveniu vytekania najviac znečistených banských vôd zo šachty Gabriela cez štôlňu do rieky Slaná a nariadil ho vykonávať Medzirezortný krízový štáb, ktorý koordinuje Ministerstvo životného prostredia SR. Úplný výtok do rieky Slaná sa však nezastavil. Potrebné sú ďalšie technické opatrenia, ktoré umožnia regulovať výtok banských vôd do vodného toku a odstránia znečistenie z rieky Slaná.

Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: znečistenie vzduchu nepozná hranice

07.09.2022 Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

www.obnovdom.sk

06.09.2022 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) dnes vyhlásili prvé dve výzvy z Plánu obnovy a odolnosti SR pre majiteľov starších rodinných domov. Všetky potrebné informácie si záujemcovia môžu pozrieť na webe www.obnovdom.sk.. Podpora štátu vo výške 14 000, resp. 16 000 alebo až 19 000 eur prispeje k zníženiu spotreby energie do roku 2050 (v budovách o 40 percent v porovnaní s úrovňou roku 2020 ) a k zníženiu emisií z budov (o 79 percent v porovnaní s rokom 2020).