hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Jún 2024

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko za 12 miliónov eur podporí protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok

28.06.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko. Výzva je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazaných na vodný tok. Cieľom výzvy je zabezpečenie ochrany pred minimálne storočnou vodou (prietok Q100) v geografických oblastiach, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo kde možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika. Na tento účel je vo výzve alokovaných 12 miliónov eur.

Envirorezort spustil výzvu z Programu Slovensko na národný projekt Zelené obce Slovenska 2

28.06.2024 Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo výzvu za necelých 5 miliónov eur na prípravu a predloženie národného projektu „Zelené obce Slovenska 2“. Cieľom výzvy je realizovať opatrenia, ktoré podporia biologickú a krajinnú diverzitu, zlepšia kvalitu ekosystémových služieb prostredníctvom udržovania a budovania zelenej infraštruktúry, a to cielenou výsadbou drevín na miestnej úrovni.

Parlament prelomil veto prezidentky, Tarabova legislatíva zlepší potravinovú sebestačnosť a starostlivosť o krajinu

27.06.2024 Definitívnym schválením novely zákona o ochrane prírody v parlamente a prelomením veta prezidentky Čaputovej sa čoskoro skončí zbytočné byrokratické zaťaženie občanov aj poľnohospodárov pri odstraňovaní náletových drevín, ktoré znemožňovali zmysluplne obhospodarovať vyše dvestotisíc hektárov poľnohospodárskej pôdy. Za Tarabovu novelu zákona o ochrane prírody a prelomenie veta hlasovalo 80 poslancov parlamentu.

Taraba: Vodohospodárske diela presiahli tržby 160 miliónov eur

27.06.2024 Štátny podnik Vodohospodárska výstavba počas prvého polroka 2024 prekročil plán tržieb o 20 percent. Namiesto plánovaných 136 miliónov eur dosiahla Vodohospodárska výstavba od januára do konca júna predajom elektriny z Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina tržby za vyše 163 miliónov eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Petrom Moldom.

Envirorezort oslávi Deň Dunaja v Gabčíkove

27.06.2024 Ministerstvo životného prostredia SR si v týchto dňoch pripomína spoločne s rezortnými organizáciami 30. výročie podpísania Dohovoru o spolupráci a ochrane rieky Dunaj, ako aj 20. výročie vyhlásenia Dňa Dunaja Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Prostredníctvom podujatia v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku v Gabčíkove si dnes envirorezort pripomenie Deň Dunaja množstvom výchovno-vzdelávacích aktivít, ale tiež interaktívnymi hrami a súťažami pre deti základných a stredných škôl. Cieľom aktivít je priblížiť jedinečnú biodiverzitu rieky Dunaj.

Taraba: Schvaľovanie žiadostí na obnovu domov sme zvýšili sedemnásobne

26.06.2024 Vďaka odbornému manažmentu a zefektívneniu procesov zintenzívnila Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá zastrešuje obnovu starších rodinných domov financovanú z Plánu obnovy a odolnosti SR, schvaľovanie žiadostí o platbu až sedemnásobne. Kým k decembru 2023 bolo vyplatených iba niečo cez 100 žiadostí o platbu za vyše 1,3 milióna eur, k dnešnému dňu ich je vyše 700 v hodnote takmer 9,5 milióna eur.

Taraba so Sakovou chcú znížiť ľuďom náklady za teplo, avizujú viac peňazí do energetiky a teplárenstva

25.06.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba predstavil spoločne s podpredsedníčkou vlády a ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou aktualizovanú schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva. Slovenskí výrobcovia tepla tak budú môcť využiť ďalšie finančné prostriedky z celkovej alokácie 1 miliardy eur do roku 2030 na modernizáciu energetických systémov vrátane uskladňovania energie a zlepšenie energetickej efektívnosti. Nový mechanizmus štátnej pomoci Slovensku schválila Európska investičná banka. Žiadatelia môžu o podporu požiadať od polovice júla 2024. Dôvodom revízie je zosúladenie národnej schémy štátnej pomoci s európskymi nariadením o skupinových výnimkách.

Taraba rozhodol: Britská automobilka Jaguar Land Rover dostane modernejšiu lakovňu

20.06.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes prijal výkonného riaditeľa automobilky Jaguar Land Rover Guillerma Mancholasa Lorenteho a informoval ho, že v rozkladovom konaní potvrdil prvostupňové rozhodnutie zo zisťovacieho konania EIA. Rozhodnutie súhlasí s tým, že inštalácia novej technologickej linky lakovne v existujúcej výrobnej hale priemyselného areálu spoločnosti Jaguar Land Rover Slovakia pri Nitre, nepodlieha ďalšiemu posúdeniu vplyvov na životné prostredie. Nová linka spĺňa zákonnom stavené podmienky a emisné limity, ako aj požiadavky súvisiace s najlepšími dostupnými technikami, tzv. BAT.

Taraba zintenzívňuje čerpanie eurofondov. Na vodárenské projekty obcí už idú stovky miliónov eur

19.06.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba potvrdil, že priorita odkanalizovania Slovenska naberá konkrétnu podobu. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády v Rimavskej Sobote vyhlásil, že podporil vodárenské projekty samospráv z Programu Slovensku za približne 192 mil. eur zo zdrojov EÚ. Z toho pre okresy Rimavská Sobota či Poltár, kde sa dnes uskutočnilo výjazdové rokovanie vlády a ktoré patria medzi 19 najmenej rozvinutých okresov, boli schválené projekty za zhruba 21 mil. eur zo zdrojov EÚ.

Generálny tajomník Marek Chovan predstavil priority prednostom okresných úradov. Cieľom je zlepšiť služby občanom

18.06.2024 Zefektívniť činnosti a skvalitniť spoluprácu s vecnými útvarmi envirorezortu pri riešení agendy ochrany životného prostredia. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan predstavil na celoslovenskej porade prednostov okresných úradov v Banskej Bystrici najdôležitejšie priority a diskutoval tiež o aktuálnych témach.

Novým šéfom ŠGÚDŠ bude celoživotný odborník a skúsený manažér

18.06.2024 Dočasne povereným generálnym riaditeľom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra sa stal 18. júna 2024 Branislav Žec. Do funkcie ho uviedol generálny tajomník služobného úradu Ministerstva životného prostredia SR Marek Chovan. Branislav Žec je skúsený odborník a manažér, ktorý celý svoj profesijný život venoval geologickým službám. Prostredie ŠGÚDŠ je mu dôverne známe, keďže v období rokov 2010 až 2020 pôsobil ako jeho generálny riaditeľ.

Dunajský majster umenia v Bratislave

18.06.2024 Pri príležitosti Dňa Dunaja, ktorý oslavuje v sobotu dňa 29. júna 2024 svoje dvadsiate výročie, bude na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave inštalovaná výstava Dunajský majster umenia (Danube Art Master). Výstava bude sprístupnená od štvrtka 20. júna do stredy 26. júna 2024. Ide o výstavu víťazných študentských umeleckých prác, ktorá má kultúrny a ekologický význam a je súčasťou osláv Dňa Dunaja. Slúži ako živá platforma pre mladých ľudí, ktorí môžu vyjadriť svoj jedinečný pohľad na rieku a environmentálne výzvy, ktorým čelí. Prostredníctvom svojej tvorivosti mladí umelci zvyšujú povedomie, inšpirujú k činnosti a oslavujú trvalú krásu Dunaja. Inštalácia bude tvorená fotografiami prác študentov z krajín, ktoré spoločne zdieľajú Dunaj. Návštevníci a obyvatelia Bratislavy si tak môžu spríjemniť júnovú prechádzku po centre mesta.

Taraba na Rade ministrov: Slovensko presadilo pri obnove prírody vlastné záujmy

17.06.2024 Slovensku sa podarilo na európskej úrovni presadiť vlastné záujmy tak v oblasti ochrany medveďov, ako aj v otázke zákona o obnove prírody. „Európska komisia uznala nový slovenský zákon o eliminácii medveďov za kompatibilný s európskou legislatívou, čo je obrovským posunom. Zároveň finálne znenie zákona o obnove prírody vytvára pre Slovensko priestor, že získame významné finančné zdroje na obnovu priemyselne zamorených lokalít napríklad na východe Slovenska v okolí Chemka Strážske.

Pre stúpajúcu hladinu Dunaja zvolal Taraba v Gabčíkove krízový štáb

04.06.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba zvolal krízový štáb a zároveň kontrolný deň na Vodnom diele Gabčíkovo. Cieľom krízového štábu bude zabezpečiť kroky na zaistenie bezpečnosti obyvateľov Slovenska pred zvýšeným rizikom povodní. To so sebou prináša hladina rieky Dunaj, ktorá vďaka silným zrážkam na území Nemecka a Rakúska neustále rastie.

Novým riaditeľom SHMÚ bude skúsený manažér v oblasti ekonomiky a informačných technológií

03.06.2024 Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba dnes na základe výsledkov riadneho výberového konania menoval do funkcie generálneho riaditeľa Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) Vasila Peneva. Ide o skúseného manažéra, ktorý v minulosti pôsobil na viacerých riadiacich funkciách v oblasti financií a informačných technológií. Prostredie SHMÚ je mu dôverne známe, keďže v ňom medzi rokmi 2017 a 2020 pôsobil ako riaditeľ úseku podporných aktivít.