hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort oslávi Deň Dunaja v Gabčíkove

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR si v týchto dňoch pripomína spoločne s rezortnými organizáciami 30. výročie podpísania Dohovoru o spolupráci a ochrane rieky Dunaj, ako aj 20. výročie vyhlásenia Dňa Dunaja Medzinárodnou komisiou pre ochranu Dunaja (ICPDR). Prostredníctvom podujatia v areáli Slovenského vodohospodárskeho podniku v Gabčíkove si dnes envirorezort pripomenie Deň Dunaja množstvom výchovno-vzdelávacích aktivít, ale tiež interaktívnymi hrami a súťažami pre deti základných a stredných škôl. Cieľom aktivít je priblížiť jedinečnú biodiverzitu rieky Dunaj.

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie, ktorého zriaďovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia, pripravilo pre deti spoznávanie vodného sveta pod mikroskopom, pobytových znakov živočíchov NZOO Bojnice, ale tiež života v lužnej krajine Dunaja či spoznávanie druhov európskeho významu lužných oblastí formou rôznych ekoaktivít. Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. pripravili pre najmenších prezentáciu života v Dunaji, interaktívne aktivity a kvízy pre deti a mládež predstaví aj Výskumný ústav vodného hospodárstva a Slovenský hydrometeorologický ústav. Pre účastníkov zapojených do súťaže „Maskot vodného diela Gabčíkovo“ je pripravená plavba loďou.

Pre viac informácií odporúčame sledovať weby organizácií ministerstva životného prostredia, ktoré nájdete na našej webovej stránke https://www.minzp.sk/kontakty/. Organizátori podujatí si vyhradzujú právo na prípadnú zmenu termínu konania podujatí.

Na dôležitosť Dňa Dunaja upriamila pozornosť aj výstava Dunajský majster umenia (Danube Art Master), ktorá bola sprístupnená verejnosti na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave od štvrtka 20. júna do stredy 26. júna 2024. Výstavu víťazných študentských umeleckých prác tvorili fotografie študentov z krajín, ktoré spoločne zdieľajú Dunaj. Výstava zároveň slúžila ako živá platforma pre mladých ľudí, ktorí získali priestor vyjadriť svoj jedinečný pohľad na rieku a jej environmentálne výzvy. Rovnako vďaka tvorivosti mladých ľudí výstava pomáha zvyšovať povedomie a inšpirovať k činnosti a oslave trvalej krásy Dunaja.

Medzinárodný deň Dunaja (Danube Day) – 29. jún, vyhlásila v roku 2004 Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja (ICPDR) so sídlom vo Viedni pri príležitosti 10. výročia podpísania Dohovoru o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom tohto dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd.