hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba: Vodohospodárske diela presiahli tržby 160 miliónov eur

ilustračný obrázok

Štátny podnik Vodohospodárska výstavba počas prvého polroka 2024 prekročil plán tržieb o 20 percent. Namiesto plánovaných 136 miliónov eur dosiahla Vodohospodárska výstavba od januára do konca júna predajom elektriny z Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina tržby za vyše 163 miliónov eur. Na dnešnej tlačovej konferencii to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spoločne s generálnym riaditeľom Vodohospodárskej výstavby Petrom Moldom.

Podľa vicepremiéra Tarabu zarobilo Slovensko na zvýšenej vode po záplavách vďaka odbornému manažmentu tokov a Vodného diela Gabčíkovo tento mesiac už vyše 34 mil. eur. „Vodohospodárska výstavba je ukážkou toho, ako môže štát profitovať z dobre nastaveného manažmentu svojich podnikov a inštitúcií. Iba počas júna sme dosiahli tržby viac ako 34 miliónov eur, keď sme zapojili do prevádzky všetkých osem turbín v Gabčíkove a Čunove. Využili sme tak situáciu, keď bola v strednej Európe nízka veternosť, v dôsledku čoho sa zvýšila cena elektriny. Príkladná reakcia odborníkov z Vodohospodárskej výstavby na ponúknutú príležitosť tak prinesie úžitok celej krajine,“ zdôraznil Taraba.

Podľa generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Petra Moldu stoja za výbornými výsledkami v prvom polroku najmä dodávky silovej elektriny z Vodného diela Gabčíkovo a Vodného diela Žilina, ktoré prekročili stanovený plán. „Od januára sme počas každého mesiaca dodali do elektrizačnej sústavy viac ako 200-tisíc megawatthodín elektriny. Celkovo sme dosiahli 130 %-nú mieru dodávok silovej elektriny oproti plánu. Naplánovaný predaj elektriny sme prekročili o 303-tisíc megawatthodín. Chcem poďakovať všetkým vodohospodárom a zamestnancom štátneho podniku, ktorí sa o tieto vynikajúce výsledky pričinili,“ povedal Molda.

Vodohospodárska výstavba do konca júna uhradí do štátnej pokladnice doplatok dane z príjmov vo výške 39,7 milióna eur. Celková výška dane z príjmov za uplynulý rok je 63,2 milióna eur. Časť z uvedenej sumy už štátny podnik zaplatil preddavkovo. V decembri tohto roka navyše uskutoční Vodohospodárska výstavba ďalší transfer do štátnej pokladnice vo výške 80 miliónov eur. Pôjde o dodatočný odvod zo zisku, ktorý dosiahla v minulom roku. Celkové odvody podniku zo zisku minulého roka do štátneho rozpočtu predstavujú sumu 221,55 miliónov eur, a to vo forme osobitného odvodu zo zisku, dane z príjmov, odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach a odvodu z nadmerných príjmov výrobcov elektriny.

Šéf envirorezortu aj na základe výsledkov hospodárenia Vodohospodárskej výstavby zabezpečí podklady pre zámer zlúčenia štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba (VV) a Slovenský vodohospodársky podnik. „Spojenie dvoch štátnych vodohospodárskych podnikov nám musí dávať predovšetkým hospodársky a ekonomický význam. Zároveň by malo zefektívniť viaceré činnosti súvisiace s údržbou vodných tokov,“ uzavrel Taraba.

Vicepremiér spolu s Moldom odhalili počas tlačovej konferencie pamätný kameň a bustu Júliusa Bindera, ktorý je považovaný za ,,otca“ Vodného diela Gabčíkovo. Július Binder bol významný vodohospodár, projektant Vodného diela Gabčíkovo, dlhoročný manažér aj poslanec Národnej rady Slovenskej republiky. Bol to práve Július Binder, ktorý 24. októbra 1992 o 9:05 vydal vodičom mohutných tatroviek pokyn „sypte!“. Ten sa stal momentom začiatku prehradzovania prirodzeného koryta Dunaja a následného presmerovania toku rieky do derivačného kanála smerom na stupeň Gabčíkovo a spustením prvého turbogenerátora do prevádzky. Július Binder zastával v rokoch 1991 – 1999 funkciu generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby.