hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Taraba na Rade ministrov: Slovensko presadilo pri obnove prírody vlastné záujmy

ilustračný obrázok

Slovensku sa podarilo na európskej úrovni presadiť vlastné záujmy tak v oblasti ochrany medveďov, ako aj v otázke zákona o obnove prírody.

„Európska komisia uznala nový slovenský zákon o eliminácii medveďov za kompatibilný s európskou legislatívou, čo je obrovským posunom. Zároveň finálne znenie zákona o obnove prírody vytvára pre Slovensko priestor, že získame významné finančné zdroje na obnovu priemyselne zamorených lokalít napríklad na východe Slovenska v okolí Chemka Strážske. Nakoľko dnes Slovensko plní ciele obsiahnuté v zákone o ochrane prírody, nebude to mať na našu krajinu negatívny, ale len finančne pozitívny dopad," uviedol Taraba.

O prijatí zákona rozhodlo Slovenskom svojím hlasom spoločne s Rakúskom. „Jasne som deklaroval, že Slovensko podporí len znenie zákona, ktorý bude garantovať významnú flexibilitu na lokálnej úrovni a nebude mať dopad na poľnohospodárstvo. Finálna dohoda je vyvážená a vzhľadom na to, že Slovensko už dnes plní požiadavky zákona o 20 % ochrane plochy územia, nevidím dôvod, aby sme sa odrezali od možných veľkých financií, ktoré vieme využiť napríklad v prospech dekontaminácie problémových častí Slovenska," zdôraznil Taraba.

Podľa Tarabu dalo Slovensko jasne najavo, že aj otázka regulácie medveďa v slovenskom kontexte predstavuje neraz nielen otázku bezpečnosti ľudí, ale aj prvok ochrany biodiverzity.

Slovensko ocenilo veľmi vyváženú a korektnú komunikáciu s Európskou komisiou v oboch otázkach a v danej komunikácii plánuje pokračovať.