hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Generálny tajomník Marek Chovan predstavil priority prednostom okresných úradov. Cieľom je zlepšiť služby občanom

ilustračný obrázok

Zefektívniť činnosti a skvalitniť spoluprácu s vecnými útvarmi envirorezortu pri riešení agendy ochrany životného prostredia. Generálny tajomník služobného úradu ministerstva životného prostredia Marek Chovan predstavil na celoslovenskej porade prednostov okresných úradov v Banskej Bystrici najdôležitejšie priority a diskutoval tiež o aktuálnych témach.

Podľa generálneho tajomníka Mareka Chovana sú to práve okresné úrady, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní fungovania štátu a pri poskytovaní služieb občanom. V tejto súvislosti poďakoval prednostom a pracovníkom okresných úradov za ich každodenné nasadenie a prácu najmä v oblasti starostlivosti o životné prostredie. „Úloha okresných úradov je kľúčová, pretože sú v prvom rade kontaktným bodom pre občanov, ktorí sa na miestnu štátnu správu obracajú so svojimi potrebami a požiadavkami. Práca úradov má priamy vplyv na kvalitu života ľudí v regióne, Je preto naším spoločným cieľom ju zefektívňovať a skvalitňovať,“ zdôraznil Chovan.

Ministerstvo životného prostredia okresné úrady a jeho odbory starostlivosti o životné prostredie priamo manažérsky neriadi a nemá ich v priamej riadiacej pôsobnosti, poskytuje im však metodické usmernenia či školenia. Generálny tajomník Chovan preto považuje za kľúčové pravidelne a užšie spolupracovať s vecnými odborníkmi envirorezortu, aby mali potrebné odborné a aktuálne informácie o meniacich sa zákonoch aj o cieľoch ministerstva. „Vďaka tomu sa úrady stanú flexibilnejšími, vystupovanie úradníkov bude mať proklientsky profesionálny prístup s lepšou organizáciou práce,“ vysvetlil Chovan.

Okrem metodickej spolupráce chce envirorezort poskytovať úradom aj ďalšiu pomoc pre službu občanom. Generálny tajomník Chovan ubezpečil účastníkov, že ministerstvo využije všetky možnosti na to, aby pomohlo pri personálnom či technickom a odbornom zabezpečení odborov starostlivosti o životné prostredie na okresných úradoch.