Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Fondy - LIFE 2014 - 2020 - Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE


Začiatok stránky:

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyhlasuje VÝZVU na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu.
Účelom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie projektov LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktoré bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou, resp. partnerská dohoda s koordinujúcim príjemcom v prípade zahraničných projektov. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na ochranu prírody, biodiverzity, životného prostredia a efektívneho využívania zdrojov, opatrení na zmiernenie a adaptáciu na zmenu klímy, ako aj umožniť účinnejšiu implementáciu predpisov EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy.

Kód výzvy: LIFE/2019/SR
Dátum vyhlásenia výzvy: 20.09.2019
Charakter výzvy a dátum uzávierky:

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu má charakter tzv. priebežnej výzvy, ktorá umožňuje priebežné prijímanie žiadostí o spolufinancovanie v tzv. hodnotiacich kolách:

Indikatívna výška finančných prostriedkov: 3 550 000,- EUR

Text výzvy: Výzva LIFE/2019/SR (PDF, 817kB)

Príloha č. 1 k výzve - Žiadosť o spolufinancovanie (7z, 335kB)

 Vzor zmluvy o spolufinancovaní projektu LIFE (PDF, 740kB)

 

Predchádzajúce výzvy:

Text výzvy v znení Usmernenia č. 1 v PDF: Výzva /LIFE/2016/SR (PDF, 635 kB)

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu s kódom LIFE/2016/SR (PDF, 322 kB)

Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 (PDF, 341 kB) - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 (ZIP, 1,28 MB) - zmluva o spolufinancovaní

Text výzvy v PDF: VYZVA LIFE_2016_SR (PDF, 310 kB)

Prílohy výzvy (editovateľné formáty – skomprimované súbory): Príloha č. 1 (7Z, 325 kB) - žiadosť o spolufinancovanie a Príloha č. 2 (7Z, 357 kB) - zmluva o spolufinancovaní

 

Žiadosti o spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (vyplnený a vytlačený formulár žiadosti o spolufinancovanie spolu s rozpočtom a s povinnými prílohami) zašlú žiadatelia do termínu uzávierky výzvy poštou alebo osobne na adresu:

Národný orgán pre program LIFE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.