hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Výzva na predkladanie žiadostí o spolufinancovanie projektov LIFE

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako Národný orgán pre program LIFE v Slovenskej republike vyzýva žiadateľa Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na predloženie žiadosti o spolufinancovanie integrovaného projektu LIFE zo štátneho rozpočtu. Účelom vyzvania je poskytnúť nenávratný finančný príspevok oprávneným žiadateľom na spolufinancovanie integrovaného projektu LIFE v rámci programového obdobia 2014 – 2020, pre ktorý bola uzatvorená grantová zmluva s Európskou komisiou. 

Kód vyzvania: IP LIFE/2021/SR
Dátum vyhlásenia: 28.06.2021
Charakter výzvy a dátum uzávierky:

 

Predchádzajúce výzvy:

 

Bližšie informácie o výzvach:

Národný orgán pre program LIFE
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Karloveská 2
841 04 Bratislava

email: life@enviro.gov.sk