hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzvy EK v rámci programu LIFE

Výzva EK 2020 NGO4GD

Dňa 10.12.2020 Európska komisia vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy (2014-2020). Výzva je určená pre neziskové organizácie mimovládneho sektora, ktoré nie sú príjemcami prostriedkov z programu LIFE v rámci operačných grantov. Cieľom výzvy je posilniť kapacitu mimovládnych organizácií pôsobiacich na úrovni členských štátov na mobilizáciu a posilnenie účasti občianskej spoločnosti a prispieť k vykonávaniu Európskej zelenej dohody. Indikatívna alokácia na výzvu: 12 mil. €.
Uzávierka výzvy: 31.3.2021 17:00 SEČ (Brusel) - predĺžená do 7.4.2021 17:00 SEČ (Brusel)
Dokumenty k výzve sú zverejnené na oficiálnej webstránke programu LIFE
Pozor: Nové verzie finančných formulárov zverejnené na webstránke výzvy 16.3.2021.
Európska komisia pripravila virtuálne informačné podujatie k Výzve, ktoré sa konalo 12.1.2021. Záznam z podujatia spolu s prezentáciami.

Výzva EK 2020

Siedma výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy (2014-2020) bola zverejnená dňa 2.4.2020. Vzhľadom k aktuálnej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu boli všetky termíny uzávierky výzvy pre jednotlivé prioritné oblasti predĺžené o 1 mesiac od pôvodne plánovaných. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na webstránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky.
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2020 vo forme virtuálnej konferencie, podrobnejšie informácie a prezentácie z podujatia.

Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie týmto projektom:

Demonštrácia nižších emisií  a vyššej účinnosti prostredníctvom inovatívnych hydraulických systémov v demolačných strojoch (LIFE20 ENV/SK/000392)

Zabezpečenie dlhodobej ochrany dropa veľkého a sokola kobcovitého v pohraničí Slovenska a Maďarska (LIFE20 NAT/SK/001077)

 

Výzva EK 2019

Šiesta výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 4.4.2019. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na webstránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky.
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2019, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://eulife2019.b2match.io/ Prezentácie z podujatia sú k dispozícii.

Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie týmto projektom:

Medzinárodná ochrana vtáctva pozdĺž rieky Dunaj (LIFE19 NAT/SK/001023)
Ochrana sysľa pasienkového (Spermophilus citellus) na severozápadnej hranici jeho výskytu (LIFE19 NAT/SK/001069)
Ochrana endemických druhov a biotopov suchých trávnikov v kontaktnej zóne Panónskeho a Alpského bioregiónu (LIFE19 NAT/SK/000895)
Klimaticky inteligentné obhospodarovanie lesov v strednej a východnej Európe (LIFE19 CCA/SK/001276)
Úloha siete Natura 2000 a správa niektorých prioritných biotopov v rámci integrovanej ochrany krajiny Slovenskej republiky (LIFE19 IPE/SK/000003

Výzva EK 2018

Piata výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 18.4.2018. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít.
Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na webstránke Európskej komisie: https://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2018/index.htm
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2018 nájdete tu: http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2018/faq.htm

Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2018, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://eulife18.b2match.io/

Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie integrovanému projektu:
Zlepšenie implementácie programov na zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku posilnením kapacít a kompetencií regionálnych a miestnych orgánov a podporou opatrení v oblasti kvality ovzdušia (LIFE18 IPE/SK/000010)

Výzva EK 2017

Štvrtá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 28.4.2017. Výzva sa týka tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.

Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na webstránke Európskej komisie: http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2017/index.htm
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2017 nájdete tu: http://ec.europa.eu/environment/archives/life/funding/life2017/faq.htm
Európska komisia usporiadala informačné podujatie k Výzve 2017, podrobnejšie informácie nájdete tu: https://ec.europa.eu/easme/en/news/information-networking-event-life-2017-call-project-proposals
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Vás srdečne pozýva na informačnú konferenciu LIFE INFO DAY 2017, ktorá sa uskutoční dňa 22.6.2017 v Bratislave.
Prezentácie z konferencie (ZIP 9,48 MB).
Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie týmto projektom:

Zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov Slovenskej republiky prostredníctvom rekarbonizácie pitných vôd (LIFE17 ENV/SK/000036)
Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy (LIFE17 CCA/SK/000126)
Obnova biotopov a druhov subpanónskych travinnobylinných porastov (LIFE17 NAT/SK/000589)
Obnova biotopov pre hraboša severského panónskeho *Microtus Oeconomus Mehelyi (LIFE17 NAT/SK/000621)
Systematické využívanie údajov o kontaminujúcich látkach vo vrcholových predátoroch a ich potrave v manažmente chemických zlúčenín (LIFE17 ENV/SK/000355)

Výzva EK 2016

Tretia výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 19.5.2016. Výzva sa týkala tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov a projektov technickej pomoci.

Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na webstránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2016 (PDF, 423 kB)
Európska komisia usporiadala informačný webinár, nahrávku z videa si môžete pozrieť na stránke Európskej komisie.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky usporiadalo dňa 7. 7. 2016 informačnú konferenciu LIFE INFO DAY. Prezentácie z konferencie (ZIP, 8,11 MB)

Výzva EK 2015

Druhá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 1. júna 2015. Výzva sa týkala tzv. tradičných projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a grantov na prevádzku mimovládnych organizácií. 

Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2015 (PDF, 439 kB)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky usporiadalo dňa 19. 6. 2015 informačnú konferenciu LIFE INFO DAY.
Prezentácie z konferencie (ZIP, 18,91 MB)
Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie projektu s názvom Obnova mokradí a ochrana vtáctva v Poiplí, na Hornej Orave a v Senianskych rybníkoch (LIFE15 NAT/SK/000861) koordinujúceho príjemcu Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko. 

Výzva EK 2014

Prvá výzva Európskej komisie na predkladanie žiadostí o grant v rámci nového programu LIFE pre životné prostredie a ochranu klímy bola zverejnená dňa 18. júna 2014. Výzva sa týkala tzv. projektov, prípravných projektov, integrovaných projektov, projektov technickej pomoci a projektov budovania kapacít. 

Všetky dokumenty k výzve je možné nájsť na stránke Európskej komisie.
Odpovede na často kladené otázky k Výzve EK 2014 (PDF, 334 kB)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky usporiadalo dňa 23. 5. 2014 informačnú konferenciu LIFE INFO DAY.
Prezentácie z konferencie (ZIP, 21,62 MB)
Spomedzi podaných žiadostí o grant za žiadateľov zo Slovenskej republiky Európska komisia poskytla financovanie projektu s názvom Obnova a manažment dunajských lužných biotopov (LIFE14 NAT/SK/001306) koordinujúceho príjemcu Bratislavské regionálne ochranárske združenie.

 

Bližšie informácie o programe LIFE a výzvach Európskej komisie:
Národný kontaktný bod pre program LIFE v Slovenskej republike

Ministerstvo životného prostredia SR
Sekcia environmentálnych programov a projektov
Odbor kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce
kontakt: life@enviro.gov.sk