Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Diskusné štúdie

podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú aj odporúčania pre "policymakerov": 

 

 

Logo IEP