Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Diskusné štúdie

podrobne skúmajú vymedzenú problematiku a poväčšine obsahujú aj odporúčania pre "policymakerov": 

 

 

Logo IEP