Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Komentáre

sú krátke pracovné materiály, napísané väčšinou ako reakcia na  vzniknutú situáciu. Ide o informatívne dokumenty, určené pre širšiu verejnosť a média:

 

 

logo IEP